Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Driftsassistanse på Romerike

Prosjektkategori

Driftsassistanse for VA-anlegg

Lokasjon

Romerike

Tidsrom

2008-15

Om prosjektet

Driftsassistanse på VA-anlegg i sju kommuner på Romerike

Asplan Viak har hatt driftsassistanse for de sju kommunene Nittedal, Fet, Gjerdrum, Sørum, Nes, Eidsvoll og Hurdal kommuner. Dette har vi hatt i åtte år til nå. Ny toårig avtale er inngått med kommunene på Romerike, med opsjon på ytterligere to år. Avtalen omfatter driftsassistanse for renseanlegg, pumpestasjoner, ledningsanlegg, vannbehandlingsanlegg, høydebasseng. I tillegg innebærer den arrangering av fagmøter og fagturer, samt årsrapportering for renseanlegg og vannledningsnett.