01

Byggherrerådgiver for nytt Kirkebygda sentralrenseanlegg

Prosjektkategori

Renseanlegg, VA-anlegg

Lokasjon

Kirkebygda, Enebakk kommune

Tidsrom

2009 - 2015

Om prosjektet

På grunn av Vanndirektivet, måtte Enebakk kommune flytte avløpet for Ytre Enebakk fra Morsavassdraget, som er overbelastet med næringsstoffer, til Øyeren. Asplan Viak var byggherrerådgiver og styrte store deler av prosjektet.

Det er bygget nytt renseanlegg for Kirkebygda og Ytre Enebakk, lagt 11 km avløpsledning, blant annet 3 km utløpsledning i Øyeren. Flere strekninger er gjennomført med styrt boring og boring i fjell. Det er bygget tre nye pumpestasjoner, fem eksisterende er bygget om for å overføre avløpsvannet fra Kirkebygda og Ytre Enebakk renseanlegg til det nye sentralrenseanlegget.

Asplan Viak var byggherrerådgiver og styrte store deler av prosjektet. Vi kontraherte totalentreprenør for sentralrenseanlegget, konsulent for regulering av renseanleggstomten, konsulent for geoteknikk, konsulent for detaljprosjektering av transportanleggene, byggeleder entreprenører for ulike ledningsstrekk og pumpestasjoner, og for ombygging av eksisterende renseanlegg i Ytre Enebakk.

Total kostnad er 150 mill. kr. Asplan Viak har hatt byggherrerådgivning og styrt store deler av prosjektet.