Woldcam
Woldcam

01

Trykkstøtberegninger i forbindelse med utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg

Prosjektkategori

Vannbehandlingsanlegg, prosessanlegg

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Som et ledd i utvidelsen av Langevatn vannbehandlingsanlegg skulle alle situasjoner som kunne tenkes å forårsake trykkstøt i anlegget beregnes. Beregninger ble utført med programvaren Bentley Hammer, og ga svar på hvilke dempetiltak som måtte beskrives for å sikre anlegget mot skadelige trykkstøt.

Delprosjekt/underprosjekt under Langevatn-prosjektet for IVAR IKS. Det skal bygges nytt vannbehandlingsanlegg, og som ledd i planleggingen av dette beregnes alle situasjoner som kan tenkes å forårsake trykkstøt i anlegget. Det er utført simuleringer for lukking av ventiler og stopp i pumper som følge av strømbrudd eller feil.  Som følge av dette er også minimum lukketider for pneumatiske ventiler i anlegget dimensjonert.

Kapasiteten på anlegget er 3500 l/s og rørdimensjoner som er regnet på er opp til DN1200.