Illustrasjon: flomsonekart Solkilen / Asplan Viak
Illustrasjon: flomsonekart Solkilen / Asplan Viak

01

Vannlinjeberegning Solkilen

Prosjektkategori

Flomberegning,vannlinjeberegning,reguleringsplan

Lokasjon

Tønsberg

Tidsrom

2013

Om prosjektet

Flomberegning og vannlinjeberegning i forbindelse med reguleringsplan for Solkilen, Tønsberg

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Solkilen i Tønsberg var det krav om bereggning av 200-års flomnivå for området. Området kan rammes av flom både fra Vellebekken som renner like ved, og i form av stormflo fra fjorden. Det ble derfor beregnet verdi for dimensjonerende flom med statistisk returperiode 200 år, samt nivået på vannflaten som denne vannmengden resulterer i. I tillegg ble nivået for dimensjonerende stormflo beregnet, slik at man da kunne fastslå hva som var den dimensjonerende situasjonen en måtte ta høyde for i reguleringsplanen.