Asplan Viak
Asplan Viak

01

Ny vannledningsmodell for Sørum kommune

Prosjektkategori

Nettmodell,vannforsyning,modellering

Lokasjon

Sørum kommune, Norge

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Asplan Viak fikk i oppdrag av Sørum kommunalteknikk KF å utarbeide en ny EPANET-modell for kommunens vannforsyningssystem. Modellen er en revisjon av tidligere utarbeidet modell.

Modellen benyttes for å beregne bl.a. kapasitet og trykk i vannledningsnettet.  Det er et nyttig verktøy for kommunen både i planlegging og daglig drift, i forbindelse med analyse av slokkevannskapasitet ved eksiterende og nye industri og boligområder, avdekking av flaskehalser og behov for forsterkninger på nettet, analyse av områder med fare for undertrykk, vurdering av trykksoner, plassering av basseng med mere. 

Modellen er basert på kommunens digitale ledningskart i Gemini VA.