Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Sykkel alt. løsning. Illustrasjon: Asplan Viak
Sykkel alt. løsning. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Buss alt. D. Illustrasjon: Asplan Viak
Buss alt. D. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Biltrafikk konsept overføring. Illustrasjon: Asplan Viak
Biltrafikk konsept overføring. Illustrasjon: Asplan Viak

04

Porsgrunn gatebruksplan

Prosjektkategori

Oversiktsplan veg

Lokasjon

Porsgrunn, Telemark, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Gatebruksplanen for Porsgrunn kommune er en del av Bypakke Grenland. Målet med planen er å utvikle et helhetlig konsept for trafikksystem og gatebruk i det sentrale Porsgrunn, basert på alternativ bruk av dagens gatenett.

Behovet for en gatebruksplan framkom gjennom arbeidet med Bypakke Grenland. Målet er å utvikle et helhetlig konsept for trafikksystem og gatebruk i det sentrale Porsgrunn. I hovedsak dreier det seg om alternativ bruk av dagens gatenett, med mål om  å imøtekomme de ulike trafikantgruppenes behov. Asplan Viak la vekt på overordnet vegnett som en nøkkel til trafikkavlastning i sentrum.

Planen ser på dagens situasjon for sentrum, gatenett og trafikk, gang- og sykkeltrafikk, busstrafikk, trafikkulykker og parkering. Den inkluderer forslag til konsept for gatebruken tilpasset de ulike trafikantgruppene og gir en anbefaling for gatebruken.