Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Sykkelplaner for Kongsberg, Øvre Eiker og Lier

Prosjektkategori

Sykkel

Lokasjon

Buskerud, Norge

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Utarbeidelse av sykkelplaner for kommunene Øvre Eiker, Lier og Kongsberg, samt revidert trafikksikkerhetsplan for Øvre Eiker. Hensikten med planen er å gi et grunnlag for helhetlig satsing på sykkel i kommunene, inkludert underlag for prioritering av tiltak og midler.

Asplan Viak har vært engasjert for å utarbeide sykkelplaner for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker og Lier. Hensikten med planene er å gi et grunnlag for helhetlig satsing på sykkel i kommunene med underlag for prioritering av tiltak og midler, da alle tre kommunene har mål om å øke sykkelandelen.

Planene tar for seg eksisterende sykkelruter og tiltaksbehov på sykkelrutenettet. Det ble laget grunnlag for prioritering av tiltak og foreslått virkemidler/tiltak.