Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

E16 Kjørbo-Wøyen, byggeplan: Rensing av overvann fra veg og åpning av Dælibekken

Prosjektkategori

Overvann, åpning av lukkede bekker

Lokasjon

Bærum kommune

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

I forbindelse med utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Wøyen, skal det etableres rensesystemer for overvannet fra vegen. Den drenerer til Sandvikselva, som er en sårbar resipient med oppgang av laks og sjøørret.

Prosjektet er interessant, blant annet med bekkeåpning, etablering av fisketrapp og vekt på naturtilpasning.

Det skal etableres to ulike rensesystem for overvannet fra dagsonen på strekningen via rensedam og infiltrasjon i sidegrøft til vegen. Videre skal det etableres egne rensesystemer for overvann i tunnel. Dælibekken åpnes fra Sandvikselva og opp til Dønski skole, hvor den i dag går åpen. Asplan Viak har prosjektert fisketrapp for oppgang av fisk fra Sandvikselva; det er lagt stor vekt på et naturtro utseende av bekken.

Prosjekteringen av bekkeåpningen er et samarbeid mellom Aas Jakobsen, ViaNova, Grindaker og Asplan Viak, hvor vi er underleverandør av Aas-Jakobsen-gruppen.