Egersund - revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Om prosjektet

Kommuneplaners samfunnsdel er en plan for ønsket utvikling de neste 12 år. Asplan Viak er prosessleder for Egersund i revisjonen av deres kommuneplan. Revisjonen er basert på befolkningsutvikling, næringsutvikling og økonomi.

Basert på befolkningsutvikling, næringsutvikling, kommunal økonomi og omdømme, beskriver plandokumentet utfordringer, mål og fokusområder innen prioriterte områder neste periode. Å kartlegge og analysere fremtidige muligheter, prioritere og vurdere alternative strategier innen ulike fokusområder og sektorer for kommunale tjenester og arealutvikling innen satsingsområder/utvalgte tema, er essensielt.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel planlegges behandlet i Kommuneplanutvalget i juni 2015.