Harald M. Valderhaug
Harald M. Valderhaug

01

Studie av drivstofforsyning - beredskapsplanlegging

Prosjektkategori

Trafikk- og transportanalyser

Lokasjon

Oslo, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Olje- og energidepartementet ønsker å belyse hvordan drivstofforsyningen fra Sjursøya og Ekebergåsen kan opprettholdes ved en 50 dagers stengning av anleggene. Asplan Viak har evaluert situasjonen for bensin, diesel og flydrivstoff.

Med dagens situasjon antas det leveringsproblemer etter en uke. Noen mener at selskapene kan tilpasse seg situasjonen etter ca. 3 måneder.  Asplan Viaks analyse evaluerer leveranser av drivstoff, fordelt på bensin, diesel og flydrivstoff, med vekt på begrensninger i transportkapasitet og kapasitet på tankanleggene.

Det legges stor vekt på å finne betingelser for å opprettholde leveransene de første 50 dagene, samt belyse hvordan nye forsyningslinjer kan etableres raskest mulig. Studien er på et overordnet nivå for å finne hvilke opplegg det kan være nyttig å se videre på.

Analysen belyser hvorvidt markedet vil være i stand til å dekke behovet for drivstoff på Østlandet hvis Sjursøya faller bort, samt hvor stor andel som eventuelt ikke kan dekkes fra andre tankanlegg. Vurderingen er basert på dagens kapasitet på ulike anlegg og kapasitet på transport med tankbiler.