01

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss

Prosjektkategori

Stedsutvikling

Lokasjon

Hønefoss, Ringerike, Norge

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Hønefoss er en by i vekst, Ringerike kommune ønsket en overordnet analyse for å sette handels- og byutviklingen inn i en sammenheng. Asplan Viak har utarbeidet en analyse som skisserer ulike strategier for utvikling av fremtidens Hønefoss.

Ringerike har ambisjoner om vekst, fortrinnsvis lokalisert til Hønefoss. Samtidig er det økt interesse for etablering av handel og annen næringsvirksomhet i byens randsone.

Asplan Viaks handels- og byutviklingsanalyse skisserer mulige strategier for hvordan Hønefoss kan nå disse målene.

Analysen er delt i tre faser

  • Fase I -   Analyse av dagens situasjon
  • Fase II -  Grunnlag for en levende bykjerne
  • Fase III - Forslag til robust senterstruktur for Hønefoss by

Som en del av prosjektet ble det gjennomført et verksted om handels- og byutvikling i Hønefoss. Der deltok ca. 50 personer fra handelsstanden, eiendomsutviklere og annet næringsliv, politikere, kommuneadministrasjon og nabokommuner. Verkstedet etablerte en arena for videre diskusjon om den fremtidige utviklingen av Hønefoss.