01

02

Solcelleanlegg Oseana kunst- og kultursenter

Prosjektkategori

Kulturbygg, solcelleanlegg

Lokasjon

Hordaland, Norge

Tidsrom

2010 - 2011

Om prosjektet

Oseana kunst- og kultursenter har landets største nettilknyttede solcelleanlegget, det produserer ca. 20% av stedets strømbehov. Asplan Viak var energirådgivere, laget kravspesifikasjon og fulgte opp leveransen. Enova har kåret Oseana til et forbildeprosjekt for kunst- og kulturbygg.

Solcelleanlegget, som minner om et stort solseil, består av 363 solcellemoduler og dekker den 463 kvadratmeter store sørvendte fasaden på kunst- og kultursenteret. Hver av solcellemodulene er på 175 Wp. Den installerte effekten er på 63,4 kWp, anlegget vil produsere rundt 42.000 kWh i året. Det er knyttet opp mot det lokale strømnettet, slik at et overskudd i perioder med høy strømproduksjon og lavt egenforbruk, blir levert til nettet.

Anlegget er bygget opp av høyeffektive solcellemoduler med en virkningsgrad på 13,7 prosent, det har en forventet levetid på 25 år. Det er stipulert at anlegget i løpet av levetiden vil produsere ca. 1 GWh elektrisitet.

Grieg Arkitekter, som har tegnet bygget, har lagt stor vekt på estetisk utforming og optimal integrasjon av solcelleanlegget i bygget.

 

Anlegget som minner om et stort ”solseil” som er knyttet til bygget består av 363 solcellemoduler og dekker den 463 kvadratmeter store sørvendte fasaden på det nye kunst- og kultursenter i Os i Hordaland. Hver av solcellemodulene er på 175 Wp. Den installerte effekten er på 63,4 kWp, og anlegget vil produsere rundt 42.000 kWh i året.