Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen

01

Anders Martinsen
Anders Martinsen

02

Chris Aadland
Chris Aadland

03

Aquarama

Prosjektkategori

Bade- og idrettsanlegg, hotell, kontor

Lokasjon

Kristiansand, Norge

Tidsrom

2008-2013

Om prosjektet

Aquarama er Norges beste aktivitetsbad med en rekke fasiliteter og tilbud. Det er landets største OPS-byggeprosjekt, samt landets første lavenergi badeanlegg. Asplan Viak, som har bred erfaring fra prosjektering av badeanlegg, var hovedrådgiver for det populære badeanlegget.

Aquarama er Norges beste aktivitetsbad med en total kostnadsramme på ca. 1 mrd. kroner, beliggende i en av Kristiansands viktigste offentlige rekreasjonsområder. Uteanlegget til Aquarama ble i forbindelse med reguleringsarbeidene viet mye offentlig oppmerksomhet. Målet for prosjektet var at parken og uteområdene skulle bli større, bedre, mer tilrettelagt og mer attraktive til glede for hele byen. Sammen med øvrige prosjekteringsfag og entreprenør har landskapsarkitektene klart å forene de ulike elementene Aquarama består av og skapt et mangfoldig uterom som inneholder aktivitetsområder, møteplasser, tilliggende veganlegg, infrastruktur på tomten og parkanlegg.

Med sin fantastiske beliggenhet på bystranda i Kristiansand, er Aquarama et komplett rekreasjons- og ressursanlegg for regionens innbyggere og en attraksjon for turister. Aquarama har badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, vannsklier, spa, treningssenter, idretts- og flerbrukshall, pluss ulike tilbud innen folkehelse og velvære. Bygget inneholder næringslokaler, hotell og parkeringsanlegg.

Faglige detaljer

Asplan Viak var ansvarlig rådgivende ingeniør energi og miljø (RIM og RIEn), samt ansvarlig prosjekterende ARK, IARK, LARK, RIAKU, RIB, RIBFy, og RIBR i tillegg til badefaglig- og vannteknisk rådgiver. Det er lagt stor vekt på gode energivurderinger fra starten, også når det gjelder varmegjenvinning av vann og luft. Utredninger relatert til effekten av ulike energistrategier er også utført, herunder energisimuleringer på bygg og badeanlegg.

Det anvendes fjernvarme og kjøleveksler fra 110 meters dyp ute i fjorden. Gråvannet i badeanlegget, inklusivt spylevannet, danner grunnlag for forvarming av varmt tappevann fra 7 grader til 32 grader for hele Aquarama. Alle byggene har varmegjenvinning av ventilasjonsluft med en virkningsgrad på 82% i snitt for hele året. Det er stilt høye krav til utførelse av isolasjon og membraner i overganger, siden tett bygg reduserer energibehovet ytterligere. Vegger, tak og vinduer er utført med svært god tetthet og isolasjonsevne. Det var et nært samarbeid og løpende kommunikasjon med arkitekt, byggetekniske og bygningsfysiske rådgivere, i tillegg til øvrige tekniske fag som kuldebroer og andre energirelaterte tema.