Asplan Viak
Asplan Viak

01

Klimakalkulator for grønne innkjøp i Trondheim kommune

Prosjektkategori

Klimagassregnskap

Lokasjon

Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Trondheim kommune ønsket en klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet, samt benytte den som grunnlag for grønne innkjøpsstrategier. Asplan Viak har utviklet et miljøstyringssystem og en klimakalkulator for dette.

Miljøstyringssystemet og kalkulatoren gjør det enkelt for kommunene å identifisere satsingsområder, iverksette og måle tiltak, samt kommunisere resultatene på en lettfattelig måte.

Oppdraget besto i å kartlegge klimaregnskapet per enhet i kommunen, samt skissere system for miljøstyring. Det er utført i tett samarbeid med Trondheim kommune. For å kommunisere komplekse resultat for et hundretalls enheter på en god og lettfattelig måte, er det utviklet en interaktiv klimakalkulator for effektiv fremvisning av resultatene.

Miljøstyringssystemet Klimakost identifiserer viktige satsningsområder på en effektiv måte, måler effekten av iverksatte tiltak, samt gir en vurdering av utviklingen over tid.

Portalen for Klimakost er utviklet av Asplan Viaks Energi- og miljøavdeling i samarbeid med IT-progarmmerere fra vår avdeling for Plan og analyse.

http://klimakost.asplanviak.no