Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Powerhouse Kjørbo

Prosjektkategori

kontorbygg

Lokasjon

Sandvika, Norge

Tidsrom

2012-2014

Om prosjektet

Powerhouse Kjørbo er verdens første rehabiliterte plusshus, det vil si at det over 60 år skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker, inkludert produksjon av byggematerialer. Asplan Viaks, som er med i Powerhouse-samarbeidet, er leietaker i det prisbelønte kontorbygget.

Powerhouse-samarbeidet består av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, aluminiumsprofilselskapet Sapa og rådgivningselskapet Asplan Viak. De ønsker å vise at det er mulig å bygge plusshus, ikke kun i sydlige strøk, også i kalde Norge. Som leietaker i Powerhouse Kjørbo, ble Asplan Viak involvert fra starten og har bidratt i prosjektet som ansvarlig rådgivende ingeniør energi og miljø (inkludert rådgiver for solcelleanlegg), samt ansvarlig prosjekterende for RIV, RIE, RIB, RIBr og RIAKu.

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter, kan et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet produsere mer fornybar energi enn det forbruker i løpet av sin levetid. Dette er tilfellet for Powerhouse Kjørbo, der to kontorbygg er totalrehabilitert av Entra Eiendom og blitt Norges første energipositive kontorbygg; trolig verdens første rehabiliterte plusshus. Dette er mulig ved å minimere energibehovet i selve byggene og produsere mer fornybar energi på stedet enn det bygget forbruker i løpet av levetiden.

Powerhouse Kjørbo har energianlegg med brønnpark og varmepumpe som grunnlast. Det viktigste tiltaket er å redusere energibruken gjennom supereffektiv ventilasjon, isolasjon og belysning. I energiregnskapet er energibruken knyttet til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget regnet inn. Energibruk til oppvarming og kjøling kuttes ved hjelp av energibrønner – i tillegg får bygget energi fra Norges største solcellepark. Sammen med Asplan Viak, og i dialog med de øvrige deltakerne i Powerhouse-samarbeidet, har fagspesialister i Skanska Teknikk utviklet et eget energi- og ventilasjonskonsept for prosjektet.

Det ligger an til at de to byggene på Kjørbo skal produsere over 200 000 kWh strøm årlig ved hjelp av solceller. Strømmen skal leveres til de tekniske anleggene i byggene og til andre bygg i Kjørboparken og strømnettet.

Bygget har oppnådd den beste BREEAM-karakteren "Outstanding - As Built".

Les mer om Powerhouse Kjørbo.