01

Ny kampflybase på Ørlandet

Prosjektkategori

Næringsbygg

Lokasjon

Ørland, Norge

Tidsrom

2013-2018

Om prosjektet

Forsvarets nye kampflybase på Ørlandet skal ta imot de nye kampflyene og gjennomføre effektiv utdanning og trening. I tillegg til teknisk infrastruktur, taxe/rullebaner og store landskapsområder, skal det bygges skvadronbygg, hangarer, verkstedbygg og lager.

Asplan Viak er rådgivende ingeniør energi og miljø (RIEn) for Forsvarets nye kampflybase som bygges på Ørland. Sammen med LPO-arkitekter og Multiconsult (ALM-gruppen) har Asplan Viak ansvaret for de øvrige plan- og prosjekteringsfagene.


Prosjektet har svært høye miljøambisjoner

  • Relevante bygg skal være Passivhus
  • All termisk energi skal være fornybar, inkludert spisslast
  • NZEB*) i 2025 som medfører vurdering av egen lokal produsert fornybar elektrisk energi
  • Miljøoppfølging på område- og byggnivå, sistnevnte etter BREEAM-NOR Excellent prinsipper

Med utgangspunkt i de felles miljøambisjonene, har energi- og miljørådgiverne i Asplan Viak ansvaret for

  • Utarbeidelse av miljøstrategi.
  • Miljøoppfølging på område- og byggnivå (BREEAM-Nor).
  • Energiberegninger på byggene.
  • Livsløpsanalyser av hovedmaterialer – klimagassberegninge.r
  • Utredning og prosjektering av varme- og kuldeforsyning samt vurdering av lokalprodusert, lokal fornybar elektrisitet som svar på Forsvarsbyggs ambisjon om NZEB i 2025.

*)  Nearly Zero-Enery Buildings.

Den nye kampflybasen skal være ferdig i 2018.