Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

06

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

07

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

08

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

09

E6 Trondheim - Stjørdal, dagsone vest, Trondheim

Prosjektkategori

Motorveg

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2007 - 2014

Om prosjektet

Asplan Viak har detaljprosjektert midlertidig og permanent trafikkavvikling, veg og bane, for E6 øst - dagsone vest av utbyggingen Trondheim - Stjørdal.

E6 øst dagsone vest er endeparsell i sør og siste etappe på utbyggingen av E6 Trondheim - Stjørdal. Asplan Viak hadde frem til høsten 2008 oppdragsansvaret for fagene VA, midlertidig trafikkavvikling (veg og bane) og landskap. Fra høsten 2008 oppdrag- og prosjekteringslederansvar for alle fag med underkonsulenter på RIB, Elektro og Geo. 

Under midlertidig trafikkavvikling inngikk blant annet utflytting av spor Meråkerbanen med midlertidig plattform for Lademoen holdeplass, samt prosjektering av permanent spor i dagens trase med forlenget plattform på Lademoen holdeplass. Permanent spor ble åpnet for trafikk 14. august 2011.

Vi utførte oppfølgingsarbeider og bistand til totalentreprenøren, NCC.

 

Les mer om prosjektet i KVARTALET:
Samferdsel – en mer behagelig reise