Asplan Viak
Asplan Viak

01

Bildevatnet vannverk

Prosjektkategori

Vannverk

Lokasjon

Bildevatnet, Fjell kommune

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

Bildevatnet vannverk i Fjell kommune er det 38. vannverket i Norge som renser vannet etter den såkalte Moldeprosessen, en metode for rensing av drikkevannet, utviklet av Asplan Viak.

Fra før har Fjell kommune Fjæreide vannverk, det ble bygget etter Moldeprosessen i 2004. De gode erfaringene gjorde at FjellVAR, kommunens VA-selskap, ønsket den samme løsningen på Bildevatnet. Bildevatnet fungerer både som supplement og reserve for Fjæreide. Begge vannkildene har typisk norsk overflatevann; surt og humusholdig. Moldeprosessen løser begge problemene og gir klart og rent vann som ikke tærer på vannrørene.