Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

05

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

06

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

07

Bomstasjoner i Trondheim

Prosjektkategori

Veganlegg

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2012 - 2013

Om prosjektet

Asplan Viak har prosjektert 14 bomstasjoner i forbindelse med etablering av en ny struktur for bompengeinnkreving basert på Miljøpakken i Trondheim.

Asplan Viak ble i 2012 engasjert i detaljplanleggingen for de nye innkrevingspunktene. Oppdraget besto av forprosjekt for plassering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tegninger og beskrivelse.

I tillegg utarbeidet vi byggesøknader for samtlige bomstasjoner.