LEDERGRUPPEN

Elisabeth Heggelund Tørstad

Administrerende direktør

  +47 906 17 141

  elisabeth.torstad@asplanviak.no

 

 

Margaret Ohldieck

Økonomidirektør

  +47 416 21 225

  margaret.ohldieck@asplanviak.no

 

 

Randi Svånå

Direktør Virksomhetsutvikling

  +47 994 69 777

  randi.svaanaa@asplanviak.no

 

Lise Haaland Eriksen

Divisjonsdirektør Plan og Arkitektur

  +47 992 72 545

  lise.eriksen@asplanviak.no

 

 

Per Christian Randgaard

Divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur

  +47 913 01 023

 perchristian.randgaard@asplanviak.no