LEDERGRUPPEN

Øyvind Mork

Administrerende direktør

  +47 952 76 101

  oyvind.mork@asplanviak.no

 

 

Margaret Ohldieck

Økonomidirektør

  +47 416 21 225

  margaret.ohldieck@asplanviak.no

 

 

 

Randi Svånå

Direktør Virksomhetsutvikling /

Konstituert Divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur   

  +47 994 69 777

  randi.svaanaa@asplanviak.no

 

Lise Haaland Eriksen

Divisjonsdirektør Plan og Arkitektur

  +47 992 72 545

  lise.eriksen@asplanviak.no