INTERNASJONAL VIRKSOMHET

Asplan Viak sin internasjonale virksomhet deles i to hovedområder, relasjonsbygging med utenlandske samarbeidsparter og oppdragsgjennomføring utenfor Norges grenser.

Relasjonsbygging med utenlandske samarbeidspartnere

All relasjonsbygging mellom Asplan Viak og samarbeidende firmaer og institusjoner i utlandet der oppdragene gjennomføres med norske oppdragsgivere skjer gjennom internasjonal avdeling i Asplan Viak.

Oppdragsgjennomføring utenfor Norges grenser

Alle oppdrag Asplan Viak gjennomfører utenfor Norges grenser gjennomføres gjennom Norplan AS. Norplan er siden 2. januar 2017 et heleiet datterselskap til Asplan Viak AS. Selskapet ble etablert i 1971 og har siden oppstarten gjennomført mer enn 500 internasjonale oppdrag i mer enn 90 land.

 

Norplan lever tjenester internasjonalt innenfor alle Asplan Viak sine kompetanseområder men vil ha et spesielt fokus på

  • Vann og miljø
  • Energi og klima
  • Plan og urbanisme
  • Digitalisering og geomatikk

 

Norplan har kontorer i Abu Dhabi (De Forente Arabiske Emirater), Muscat (Oman) og Kabul (Afghanistan). Selskapet har i tillegg til disse landene også operative prosjekter i Palestina. Gjennom søsterselskapet Avinet driver Norplan omfattende forskning og utviklingsaktivitet knyttet til EU sitt Inspire direktiv for miljøinformasjon. Selskapet er også aktivt deltagende i både nasjonalt og internasjonalt standardiseringsbaried knyttet til GIS og geomatikk.

Tor Gunnar Øverli Tor Gunnar Øverli
Leder Norplan
T: +47 992 57 085
E: tgo@avinet.no