Forskning og utvikling

Forskning og utvikling i Asplan Viak

Asplan Viak har som visjon å bli den fremste arena for samfunnsutvikling. I denne visjonen forplikter vi oss til å bidra til nye og innovative løsninger. Konsekvensen er at Asplan Viak har satt av opp til 1% av sin omsetning til forskning- og utviklingsprosjekter. Prosjektene skal enten bidra til nye løsninger i konkrete, pågående og kommende prosjekter eller bidra til et kompetanseløft enten internt eller eksternt.

Noen av prosjektene er initiert av oss selv der vi ønsker å utvikle egne løsninger eller nye tjenester. Andre er prosjekter der vi med egne midler utvikler alternative løsninger som et supplement til våre oppdragsgivere. En tredje kategori er egenfinansiering av offentlige forskningsprogrammer.

Årlig er Asplan Viak involvert i FoU-prosjekter med et samlet omfang på 60-70 millioner kroner. Dette bidrar både til å bringe samfunnet fremover, gir våre oppdragsgivere nye og spennende løsninger og våre medarbeidere en viktig kompetanseheving. 

 

 

Randi Svånå Randi Svånå
Direktør Virksomhetsutvikling
T: +47 994 69 777
E: randi.svaanaa@asplanviak.no

LENKER

Solenergiklyngen