Nyhet 28.01.19

Suksesskriteriene for grønn omstilling i byggebransjen

Alexander Borg fra Asplan Viak gir et innblikk i hvordan man jobber med livsløpsanalyser og klimagassregnskap i prosjektene. Foto: Asplan Viak
Alexander Borg fra Asplan Viak gir et innblikk i hvordan man jobber med livsløpsanalyser og klimagassregnskap i prosjektene. Foto: Asplan Viak

Gjennom Parisavtalen er alle land pålagt å lage nasjonale planer for hvordan klimagassutslippene skal kuttes.

Målsettingen er en reduksjon av klimagasser på 40 % innen 2030 samtidig som en skal begynne å planlegge tiltak som skal sette oss i stand til takle klimaendringene som vi vet kommer.

Byggebransjen har mobilisert og gjør seg stadig mer rustet for å ta sin del av ansvaret for reduksjonen. Bransjen har også tatt tak i utfordringer som har vært med kvalitet og produktivitet og mange peker på at økt grad av digitalisering vil være et viktig bidrag.  

Seminaret “Grønn omstilling i byggebransjen”

I en fullsatt sal på seminaret «Grønn om stilling i byggebransjen», som ble arrangert av Asplan Viak i Bergen, ble det gitt innblikk i hvordan man jobber med livsløpsanalyser og klimagassregnskap i prosjektene og det ble gitt eksempler på ombruk og sirkulær energi.

Fra Helse sør-øst RHF kom Inge Aarseth og presenterte Tønsberg sykehus som er et av landets beste forbildeprosjekt på BIM og samspill.

Å få til utslippsfrie byggeplasser er også et viktig bidrag til å oppnå økt reduksjon, og Trygve Melvang Berg fra Norsk Fjernvarme ga gode innspill og presenterte veilederen som er gitt ut innen temaet.

Statsbyggs digitaliseringssatsing er organisert gjennom Digibygg, og Anne Fuglesang ga et innblikk i status og erfaringer med digitale byggeplasser gjort gjennom Digibygg-prosjektet.

Avslutningsvis oppsummerte Asplan Viak dagen og gjorde noen betraktninger om veien videre.

Stor takk til gjesteforeleserene som gav oss en innsikt i suksesskriterier rundt deres tematikk for en grønn omstilling i byggebransjen: Statsbygg, Helse sør-øst RHF og Norsk Fjernvarme, samt en stor takk til alle deltakere som deltok på seminaret!

Kontakt

Brede Eriksen
Arkitektur og bygg vest
Bergen
+47 994 95 996

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer