Nyhet 30.09.20

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak

3D-mulighetene i kart og planverktøy er i dag mye større enn det mange tror. Asplan Viak har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utviklet en 3D-modell skreddersydd for behovene i kommunal strandsoneforvaltning.

 

Målet er å gjøre det enklere for kommunene å vurdere offentlig tilgjengelighet i strandsonen, og vurdere privatiseringsgraden av nye utbyggingsforslag.  

– Hvordan terrenget rundt et utbyggingsprosjekt ser ut, gjør mye for om prosjektet oppleves som privatiserende for strandsonen. Derfor er dette verktøyet viktig. Det er vanskelig å tolke privatiseringsgraden i et utbyggingsprosjekt når man for eksempel ikke ser hvordan terrenget faller ned mot vannet, sier prosjektleder Marianne Lindau Langhelle.  

Stor forbedring fra 2D til 3D – Til nå har vi bare hatt 2D-kart, men der forsvinner mye informasjon, så dette er en stor forbedring, sier Lindau Langhelle.  

– Dette verktøyet vil også kunne være en ekstra hjelp for politikere, interessenter og naboer som skal forholde seg til en byggesak å forstå omfanget av saken, legger hun til.    

Utsnitt av 3D-modellen. Illustrasjon: Asplan Viak
Utsnitt av 3D-modellen. Illustrasjon: Asplan Viak
Del artikkel

Kontakt

Marianne Lindau Langhelle
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 936 11 498

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer