Nyhet 20.05.20

Rekordvekst i norsk solkraftmarked

Solenergimarkedet har hatt rekordøkning viser en ny rapport fra Solenergiklyngen. Foto: Chris Aadland
Solenergimarkedet har hatt rekordøkning viser en ny rapport fra Solenergiklyngen. Foto: Chris Aadland

En fersk rapport Asplan Viak har laget på oppdrag for Solenergiklyngen viser store muligheter for vekst og arbeidsplasser innen solenergi i Norge. Solkraftmarkedet har doblet seg fra 2018 til 2019.

Asplan Viak har på oppdrag for Solenergiklyngen gjennomført et prosjekt for å kartlegge og beskrive den samfunnsmessige nytten i aktivt å utvikle solenergibransjen i Norge. 

i fjor ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før.

Tallene fra 2019 viser at det i fjor ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før, viser en fersk markedsrapport som Multiconsult har utarbeidet for Solklyngen og NVE. Om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, mens 35 prosent ble installert hos private husholdninger.  Samlet sett var det installert om lag 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Over 100 MW er tilknyttet strømnettet.

Siden utgangen av 2015 har at solcellekapasiteten i Norge åttedoblet seg.

 

Solenergi er det foretrukne valget fremover

Asplan Viak er partner i Solenergiklyngen og har fått oppdraget med å lage en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen. Markedsrapporten gir en status på markedet og teknologiutviklingen, og viser det store bildet for solenergi de neste årene.

 

- At økning i markedet fortsetter viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt hva solkraft er. Man har sett hva som kommer til å skje globalt. Dette innebærer dramatiske endringer. Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn, sier Peter Bernhard, Sivilingeniør Energi og miljø i Asplan Viak.

En sentral konklusjon i rapporten er at potensialet for et nytt norsk industrieventyr innenfor den viktigste energibæreren globalt innen noen få tiår, bør være enormt. Men det krever politisk enighet, mot, risikovillighet og handlekraft i tett samarbeid med et innovasjons- og omstillingssultent norsk næringsliv, heter det i rapporten. 

 

Mot fullelektrifiserte samfunn

Solenergiaktørene har vært i vekst i 2019, både i antall firma og i volum solenergi.

- Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen

 

Offentlige initiativer, som for eksempel Plusskundeordningen og støtteordninger for husholdningsanlegg, kombinert med en sterkt økende etterspørsel både fra private- og offentlige aktører er noe av forklaringen på rekordveksten vi ser i norsk solkraftmarked.

 

- Ser vi bare på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss, og vi ser at solkraft vokser raskt i Norge, akkurat som i våre naboland og resten av verden, sier avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jarand Hole.

 

 

 

Asplan Viaks solekspert Peter Bernhard og Trine Kopstad Berentsen, leder for Solenergiklyngen. Foto: Cato A. Mørk.
Asplan Viaks solekspert Peter Bernhard og Trine Kopstad Berentsen, leder for Solenergiklyngen. Foto: Cato A. Mørk.
Del artikkel

Relatert innhold

Powerhouse Telemark er et av ett av byggene det ifølge CNN er knyttet høyest forventing til i verden.  Foto: Ivar Kvaal
Nyhet

– Powerhouse Telemark: Mest energieffektive solcellepanel noensinne bygget i Norge

Les mer
Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler
Prosjekt

Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler

Les mer
Collage mulighetsstudie solceller.
Prosjekt

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Les mer
Foto: Per Urdal, Solel AS
Prosjekt

Solcelleanlegg til Åssiden VGS: Norges største testarena for solceller

Les mer