Nyhet 02.12.19

Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling

Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak.
Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak.

Asplan Viak la sist uke frem rapporten «Hamar 2074: Scenarioer for byutvikling», for et fullsatt kommunestyre på Hamar. Debatten rundt dobbeltspor for jernbanen gjennom Hamar og hvor den nye stasjonen skal ligge har høy temperatur, og saken engasjerer og splitter byen.

Rapporten fra Asplan Viak, er et faglig innspill til beslutningen om stasjonsplassering, hvor byutvikling er premisset. Den viser fire scenarioer for hvordan byutviklingen kan se ut i 2074, avhengig av hvor den nye stasjonen plasseres. Det pågår arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Det utredes to alternative trasékorridorer, med ulik plassering av stasjon på Hamar. De to alternative stasjonsplasseringene vil gi ulikt grunnlag for fremtidig byutvikling på Hamar, både på kort og lang sikt. Hvor skal traseen gå, og hvor skal stasjonen ligge? Dette blir heftig debattert på Hamar. De to hovedalternativene vil begge påvirke hvordan byen kan utvikle seg. For å løfte frem temaet byutvikling i debatten og i planarbeidet, har Asplan Viak derfor gjennomført et scenarioarbeid for kommunen, hvor vi har sett langt frem i tid, til 2074.  

Driverne befolkningsvekst og lokal aktivitet vil til sammen gi oss fire plausible scenarioer som er hensiktsmessige for å belyse fremtidig byutvikling og hvordan ulike stasjonslokaliseringer kan passe inn i denne byutviklingen. En kombinasjon av disse to driverne gir oss følgende scenariokryss. Illustrasjon: Asplan Viak.
Driverne befolkningsvekst og lokal aktivitet vil til sammen gi oss fire plausible scenarioer som er hensiktsmessige for å belyse fremtidig byutvikling og hvordan ulike stasjonslokaliseringer kan passe inn i denne byutviklingen. En kombinasjon av disse to driverne gir oss følgende scenariokryss. Illustrasjon: Asplan Viak.
Del artikkel

Kontakt

Gunnar Berglund
Analyse, plan og landskap øst
Oslo
+47 482 90 393

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer