Nyhet 05.12.18

Gjennomslag i ny sykehus-tunnel i Narvik

Gjennomslag i tunnelen som kobler sykehustomten på E6. Foto: Asplan Viak
Gjennomslag i tunnelen som kobler sykehustomten på E6. Foto: Asplan Viak

5. desember, fyrte ordfører Rune Edvardsen fra Narvik kommune av gjennomslagssalven på tunnelen til byens nye sykehus.

 

Dette er en stor milepæl i prosjektet, hvor Asplan Viak har ansvar for totalentreprisen med prosjektering og bygging av tunnelen. Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) er byggherre, og tunnelentreprenør Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) har hatt ansvaret for tunnelarbeidet. 560 m tunnel er drevet i løpet av 3 måneder, fra sykehustomten og ned til E6 hvor den skal kobles på eksisterende vei.   

Nå starter arbeidet med de tekniske installasjonene og etter hvert portalene. Grunnlaget for dette har Asplan Viak utarbeidet i et tett og konstruktivt samarbeid med LNS, hvor det bl.a.  er planlagt en prefabrikkert portalløsning.

På tross av forholdsvis liten bergoverdekning og nødvendige hensyn til naboene over tunneltraseen, har tunellarbeidet gått helt etter planen. Foto: Asplan Viak
På tross av forholdsvis liten bergoverdekning og nødvendige hensyn til naboene over tunneltraseen, har tunellarbeidet gått helt etter planen. Foto: Asplan Viak
Del artikkel

Kontakt

Anne-Lise Sæther
Infrastruktur nord/midt
Tromsø
+47 900 40 235

Relatert innhold

Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer