Nyhet 17.02.21

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.

Hvordan gjøre Sandvika øst til et attraktivt og levende bysentrum for innbyggere, tilreisende og næringsliv? Dette spennende og komplekse oppdraget har Asplan Viak nå fått fra Bærum kommune.

 

De fysiske byrommene er det som ofte definerer en by. Sandvikas gamle bykjerne skal de neste årene gjennom store endringer, og vi har fått det ærefulle oppdraget med å skape attraktive møteplasser som fremmer livskvaliteten for menneskene i byen.

- Sandvika er hovedstaden i Bærum og Asplan Viak har fått oppdraget med å utforme gater og byrom i selve bykjernen. Når det kommer til byromsutvikling, er dette helt klart den viktigste jobben som pågår i kommunen, sier prosjektdirektør Johan Steffensen fra Bærum kommune.

 

-Dette er skikkelig moro! Vi er utrolig glade for å få anledning til å jobbe med Sandvika sentrum. Å få utforme de sentrale gaterommene i det nye Sandvika Øst er en fantastisk givende og inspirerende oppgave og vi er klare! Dette er jo nærområdet til hovedkontoret vårt på Kjørbo, sier landskapsarkitekt Gabriele Kozderka Røkenes, Gruppeleder Landskap, i Sandvika.

 

Ledende fag-team i prosjektet

Oppdraget med utvikling av Sandvika Øst er et komplekst transformasjonsprosjekt.

-Mange ting foregår parallelt i dette prosjektet, så dette er prosessuelt krevende. I tillegg til jobben Asplan Viak gjør, skal vi i gang med et stort byggeprosjekt ledet av Andenæs, samtidig som det foregår et stort, teknisk prosjekt under bakken, sier Johan Steffensen.

 

-Dette er et stort og viktig oppdrag for Asplan Viak! Vi skal utforme fremtidens Sandvika, et område som har betydning for svært mange mennesker, sier fagsjef for landskapsarkitektur i Asplan Viak, Lisbet Haug.

-Vi har satt sammen et sterkt, tverrfaglig team som skal løse denne kompliserte oppgaven sammen med Bærum kommune. Vi har et av landets ledende fagmiljøer innen landskapsarkitektur og har med oss dyktige samarbeidspartnere i dette komplekse prosjektet, forteller fagsjefen.  

Menneskene i sentrum

I utviklingsplanen planen for hele Sandvika er det åpnet for en tredobling av bygningsmassen, som inkluderer både næringsliv og private boliger.

 

Våre landskapsarkitekter vil blant annet måtte løse utfordringer knyttet til høy bebyggelse, lysforhold og mikroklima.

-Dette er utvilsomt en utfordrende oppgave som krever tett, tverrfaglig samarbeid mellom alle involverte for å lykkes. Vår oppgave er knyttet til landskapsarkitektur og byromutforming av viktige handelsgater og knutepunkter i byen. Blandingen av handel, næring og boliger vil gi en by som er i bruk hele døgnet. Her skal vi lage gode og attraktive møteplasser som blir hjertet i et levende og pulserende byliv, sier landskapsarkitekt Inge Dahlman, som er vår oppdragsleder på prosjektet.

 

Som et resultat av utbyggingen vil betydelig flere mennesker arbeide, bo og leve i Sandvika sentrum i årene som kommer. Svært mange interesser og hensyn skal ivaretas.

-Det viktigste i en by er menneskene. Medvirkning er derfor en viktig nøkkel til suksess. Sammen med vår oppdragsgiver vil vi derfor legge opp til en høy grad av medvirkning tidlig i dette prosjektet, sier Dahlman.

-Dette er et stort og viktig oppdrag for Asplan Viak! Vi skal utforme fremtidens Sandvika, et område som har betydning for svært mange mennesker, sier fagsjef for landskapsarkitektur i Asplan Viak, Lisbet Haug. Illustrasjon: Asplan Viak
-Dette er et stort og viktig oppdrag for Asplan Viak! Vi skal utforme fremtidens Sandvika, et område som har betydning for svært mange mennesker, sier fagsjef for landskapsarkitektur i Asplan Viak, Lisbet Haug. Illustrasjon: Asplan Viak
Del artikkel

Kontakt

Inge Dahlman
Analyse, plan og landskap øst
Oslo
+47 950 60 146

Lenker

Sandvika sentrum øst – Bærum kommune

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer