Nyhet 04.12.20

Departementet hedrer Rydde og Rent hav

Løsningene vil bidra til mindre plastforurensing, bedre miljø og økt kunnskap om marin forsøpling, heter det i omtalen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her tester miljøvernminister Sveinung Rotevatn (gul t-skjorte) Rydde - appen under Strandryddeuka.  Foto: Marintmiljø
Løsningene vil bidra til mindre plastforurensing, bedre miljø og økt kunnskap om marin forsøpling, heter det i omtalen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her tester miljøvernminister Sveinung Rotevatn (gul t-skjorte) Rydde - appen under Strandryddeuka. Foto: Marintmiljø

Rydde og Rent hav får diplom og heder fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi gratulerer våre fantastiske samarbeidspartnere Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) og Hold Norge Rent med utmerkelsen!

 

- Det har vært en stor ære og utrolig lærerikt, både som privat- og fagperson, å få være med på arbeidet med å utvikle geodata-appen «Rydde» og «Rent Hav» for våre oppdragsgivere SOMM og Hold Norge Rent, sier Tor-Gunnar Øverli, divisjonsleder for Digitale tjenester i Asplan Viak.

Løsningene fikk i fredag diplom og heder fra kommunal- og moderniseringsministeren for beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap.

Rydde er et nasjonalt verktøy med egen app for å hjelpe frivillige å rydde søppel, melde fra om søppel og bidra til bedre kunnskap om avfall på avveie, mens «Rent Hav» er en kartløsning for de som jobber med marin forsøpling.

Stolt samarbeidspartner

Overordnet vil løsningene bidra til mindre plastforurensing, bedre miljø og økt kunnskap om marin forsøpling.

- Oppdaterte og tilgjengelig geodata vil bidra til å forenkle og effektivisere offentlig sektor, til innovasjon og verdiskaping i næringslivet og til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Rydde-appen ble brukt som verktøy under årets TV-aksjon; «Et hav av muligheter». Hittil i år har over 26.000 frivillige ryddet over 1.000 tonn søppel med appen.

- Det er rett og slett utrolig givende når våre digitale løsninger medfører så konkrete og målbare former for bærekraft. Dette er oppdrag som vi er så stolte over å ha fått være med på. Vi gratulerer SOMM og Hold Norge Rent med velfortjent og ærefull oppmerksomhet, sier Tor Gunnar Øverli.

Stolt samarbeidspartner, Tor Gunnar Øverli, divisjonsdirektør Digitale tjenester.
Stolt samarbeidspartner, Tor Gunnar Øverli, divisjonsdirektør Digitale tjenester.

Fakta:

Begrunnelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråd: 

Beste løysing som kombinerer data til ny kunnskap/ Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) og Hold Norge Rent: «Rydde» og «Rent hav»

Overordna vil løysinga bidra til mindre plastforureining, betre miljø og auka kunnskap. Løysinga har to komponentar: «Rydde» er ei nasjonal løysing for å stimulere frivillige til å rydde avfall, melde frå om avfall og gi kunnskap om avfall. Til no i 2020 er det registrert 3481 aksjonar med til saman 26 000 frivillige som har rydda over 1000 tonn avfall. «Rent hav» er løysinga som har vore brukt av stat, regional forvaltning, friluftsråd og andre for betre samhandling om reduksjon av marin forsøpling. Løysingane gir eit koordinert oppryddingsarbeid, betre ressursdeling, enklare mobilisering og informasjon og eit betre kunnskapsgrunnlag om marin forsøpling. Løysinga er nyttig for dei som faktisk gjer jobben med å rydde og for forvaltninga. Løysinga kan truleg førast over til andre område der frivillige blir brukt til å gjere arbeid også. Løysingane er direkte knytt til berekraftmål 14 og 15 (livet i havet og livet på land).

Del artikkel

Kontakt

Tor Gunnar Øverli
Digitale tjenester divisjonsledelse
Arendal
+47 992 57 085

Relatert innhold

Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer
Nye Lilleby tar sikte på å være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Nye Lilleby i Trondheim

Les mer