Nyhet 22.03.19

Asplan Viaks forslag til fremtidsbyen Trondheim

De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv i fremtidsforslaget fra Asplan Viaks byplanleggere. Illustrasjon: Asplan Viak.
De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv i fremtidsforslaget fra Asplan Viaks byplanleggere. Illustrasjon: Asplan Viak.

Hvordan skal Trondheim se ut i fremtiden? Denne uken åpnet utstillingen, der Asplan Viak, som en av fire utstillere viser frem sine visjoner for byen på oppdrag fra Trondheim kommune.

 

Hele 24 forslag kom inn da kommunen utlyste parallelloppdraget “Fremtidsbilder Trondheim 2050”. Asplan Viak gikk til topps i anbudskonkurransen, og sammen med tre andre team har vi fått i oppdrag å presentere en fremtidsvisjon for byen.  

- Dette har vært en utrolig interessant, inspirerende og kompleks byutviklingsoppgave. Utfordringen har vært å legge til rette for fortetting, et bærekraftig byliv samtidig som vi har fokusert på bevaring av de fantastiske kulturhistoriske verdiene byen har sier sivilarkitekt Lene Nagelhus.  

Fortetting med kulturhistoriske rammer

Asplan Viaks forslag til Trondheim 2050 legger tegner et bilde hvor samspillet mellom et moderne byliv utfoldes i historiske omgivelser. - De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv. Trebyen og bryggene i Trondheim er unike, og vi mener at det nye som tilføres må spille på lag med disse kulturminnene. I vårt forslag har en langsiktig bevaring og forsterking av disse kvalitetene hatt høy prioritet, sier Nagelhus.

I dette arbeidet har vårt tverrfaglige team hentet inn ekspertise fra bylivseksperter som danske Living Cities og Institutt for CenterPlanlægning, i tillegg til Sosiologisk Poliklinikk. De har bidratt med gode innspill på hvordan kommunen kan skape attraktivitet i sentrum i en situasjon der handelen møter sterk konkurranse fra bl.a. netthandel.

 

Til tross for bevaringsfokuset har forslaget fra Asplan Viak funnet plass til mange nye kvadratmeter i Midtbyen og bydel sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Til tross for bevaringsfokuset har forslaget fra Asplan Viak funnet plass til mange nye kvadratmeter i Midtbyen og bydel sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Del artikkel

Kontakt

Lene Kristin Nagelhus
Analyse, plan og landskap nord/midt
Trondheim
+47 924 08 044

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer