Nyhet 05.02.19

Asplan Viaks bærekraftsrapport

Bærekraftige prosjekter i årets rapport til FN. Her fra Deichmans gate / Wilses gate i Oslo. Foto: Asplan Viak
Bærekraftige prosjekter i årets rapport til FN. Her fra Deichmans gate / Wilses gate i Oslo. Foto: Asplan Viak

Hva gjør Asplan Viak for å sikre en forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis?

 

Asplan Viak er medlem av FNs Global Compact som er verdens største initiativ for å sikre at næringslivet tar samfunnsansvar. Hvert år rapporterer vi om hva vi gjør for å sikre en forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Vår modell for samfunnsansvar hviler på tre hovedpilarer: miljø, mennesker og forretningsetikk.

- Vår tilslutning til Global Compact var et enkelt valg. Vår bedrift styrer etter en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. I likhet med Global Compacts 10 prinsipper, innebærer dette av vi skal bidra til å skape et bedre samfunn i tråd med en bærekraftig utvikling, sier administrerende direktør, Øyvind Mork i rapporten for 2018.

 

Asplan Viak og bærekraftsmålene

Vårt medlemskap i Global Compact forplikter, forankrer og motiverer oss.

- Derfor styrer vårt selskap etter en strategi for samfunnsansvar som er tuftet på FNs bærekraftsmål, som forteller oss hvor verden må være i 2030 for å være bærekraftig, sier Mork.  

Disse målene motiverer oss til å peke ut nye markeder og nye muligheter for oss som selskap.

- For å lykkes, må selskaper over hele verden oversette og omsette de globale målene til lokal næringsvirksomhet. For det er der vi kan gjøre en forskjell, sier Øyvind Mork.

Fakta:

Global Compacts 10 prinsipper:

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Asplan Viak støtter årets TV-aksjon og oppfordrer deg til å gjøre det samme!  Bente Haukland Næss (til venstre), leder for Miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak og  Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Norge. Foto: Marie Knive
Nyhet

Asplan Viak er bøssebærer i årets TV-aksjon

Les mer
Miljøvernminister Sveinung Rotevatn (gul t-skjorte) testet Rydde - appen som hjelper frivillige å rydde søppel denne uken. Foto: Marintmiljø
Nyhet

Rydde-appen er ferdig – bruk den!

Les mer
Slottsparken er studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre. Foto: Pixabay
Nyhet

Urbant landbruk i Slottsparken

Les mer