Nyhet 12.06.20

Asplan Viaks års- og bærekraftsrapport 2019

Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, rapporterer heldigitalt på et godt år for selskapet. Foto: Nina Rangøy
Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, rapporterer heldigitalt på et godt år for selskapet. Foto: Nina Rangøy

2019 ble et viktig år for Asplan Viak og for vårt arbeid med å levere på en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. En markant vekst i omsetning og kontraktsvolum, styrket markedsposisjonering og rekord i antall nye medarbeidere gjør 2019 til et meget solid år for selskapet.

 

Hvert år rapporterer Asplan Viak på sin verdiskapning. Fordi bærekraft er en så viktig forutsetning for at vi skal kunne bygge varige verdier, har vi i år slått sammen vår årlige bærekraftsrapport og årsrapport til en helhetlig rapport.

- I rapporteringen for 2019 har vi gleden av å presentere en heldigital rapport. Her tar vi våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og andre med på en reise i året som har gått, samtidig som vi tar et framsynt blikk på hva som venter Asplan Viak i årene som kommer, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad.     

Gode resultater for Asplan Viak

I 2019 hadde Asplan Viak en omsetningsvekst på 13 %, tok økte markedsandeler som viser seg gjennom en vekst på 21 % i kontraktsvolum, og vi styrket vår posisjon betraktelig innen en rekke viktige markedsområder. - I tillegg gjennomførte vi flere strategisk viktige oppkjøp og hadde gleden av å ønske 199 nye medarbeidere velkommen. En rekord for selskapet, sier Tørstad.

- Det understreker vår attraktivitet som arbeidsgiver for samfunnsengasjerte og faglig sterke medarbeidere.

Fjoråret ble også året da vi merket en betydelig økt etterspørsel etter vår rådgivning innen alle aspekter av bærekraft; økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft.  

Den fremste arena for samfunnsutvikling

Asplan Viak tar mål av seg på å være en fremoverlent og løsningsorientert samarbeidspartner i viktige samfunnsspørsmål.

- Vi ser det som vårt ansvar å bidra til samspill og dialog mellom ulike aktører i samfunnsutviklingen og bidra aktivt til varige løsninger på samfunnsutfordringene vi står overfor, sier Tørstad.   

Klimautfordringene er alles ansvar. I års- og bærekraftsrapporten for 2019 viser vi flere eksempler på hvordan bruk av nye, digitale prosesser har forenklet og forbedret våre løsninger og gitt økt verdi for både våre kunder og oss selv.

- Asplan Viak vil fortsette å være en pådriver i denne utviklingen. Samtidig vet vi at effekten blir størst når vi kan lære av og utvikle oss sammen med andre aktører. Derfor vil vi også være en pådriver for økt samarbeid på tvers av fag, selskap, bransje og organisasjon, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.  

Relatert innhold

Møt fremtidens Asplan Viak!
Nyhet

Møt fremtidens Asplan Viak!

Les mer
Finansdirektør Ola Svenningsen (fra venstre), teknologidirektør Lars Line, HR-direktør Anne Marie Villa, divisjonsdirektør for digitale tjenester Tor Gunnar Øverli, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad, innovasjons- og markedsdirektør Netten Østberg, divisjonsdirektør for infrastruktur Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør for arkitektur og bygg Lise Haaland Eriksen, og Randi Svånå, divisjonsdirektør for analyse, plan og landskap i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Nyhet

Asplan Viak styrker seg som regional samfunnsaktør

Les mer
Slottsparken er studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre. Foto: Pixabay
Nyhet

Urbant landbruk i Slottsparken

Les mer
Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Byggingen av Manglerud bad i gang

Les mer