Nyhet 08.12.20

Asplan Viak styrker seg som regional samfunnsaktør

Finansdirektør Ola Svenningsen (fra venstre), teknologidirektør Lars Line, HR-direktør Anne Marie Villa, divisjonsdirektør for digitale tjenester Tor Gunnar Øverli, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad, innovasjons- og markedsdirektør Netten Østberg, divisjonsdirektør for infrastruktur Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør for arkitektur og bygg Lise Haaland Eriksen, og Randi Svånå, divisjonsdirektør for analyse, plan og landskap i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Finansdirektør Ola Svenningsen (fra venstre), teknologidirektør Lars Line, HR-direktør Anne Marie Villa, divisjonsdirektør for digitale tjenester Tor Gunnar Øverli, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad, innovasjons- og markedsdirektør Netten Østberg, divisjonsdirektør for infrastruktur Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør for arkitektur og bygg Lise Haaland Eriksen, og Randi Svånå, divisjonsdirektør for analyse, plan og landskap i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy

Med ny organisering har et av landets største rådgivningsselskap ambisjon om å styrke sin posisjon som helhetlig samfunnsaktør og samarbeidspartner, med en tydelig lokal tilstedeværelse.

-Sammen med våre kunder skal vi skape verdier for et samfunn i endring. Skal vi få til dette, må vi komme enda tettere på våre kunder, samarbeidspartnere og på myndigheter som legger rammebetingelser for utvikling av samfunnet, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad.  

Asplan Viak har nettopp lansert en ny selskapsstrategi for perioden 2021 -2024. I tillegg til en videreføring av vår rolle som en tydelig nasjonal og tverrfaglig samfunnsutvikler, er et av suksesskriteriene i ny strategi er en sterkere regional satsting. Derfor har selskapet gjennomført en større organisasjonsendring.

- Denne endringen gir oss en mer markedsorientert organisering hvor vi er tettere på våre lokale kunder og dermed øker effekten av samhandling og medvirkning, sier Tørstad.  

Fusjon med datterselskaper Et viktig element i ny strategi er innfusjoneringen av de tidligere datterselskapene Urbanet Analyse og Asplan Viak Internet (Avinet) i morselskapet.

- Begge selskapene er sterke fagmiljøer med viktige markedsposisjoner. De har kompetanse innen henholdsvis samfunns- og transportanalyse og digitale tjenester knyttet til geomatikk. Områder som vi ønsker å forsterke i Asplan Viak, sier Tørstad.

Asplan Viak skal være i forkant i å forstå og utnytte teknologiske muligheter basert på faglig ekspertise.

- En strategisk satsing på teknologi i kombinasjon med denne innfusjoneringen gir oss en betydelig økt kraft til å drive innovasjon og utvikling sammen med våre kunder og partnere.  

Selskapet deles inn i nye divisjoner Det tidligere datterselskapet Avinet blir en egen divisjon i Asplan Viak, Digitale tjenester, som ledes av Tor Gunnar Øverli, som var daglig leder for Avinet.

Resterende konsernledelse for divisjoner har også fått ny sammensetting og våre divisjonsdirektører har fått endrede ansvarsområder. Divisjonen for Arkitektur og bygg, ledes av Lise Haaland Eriksen, mens divisjonen for Infrastruktur ledes av Per Christian Randgaard.

- Urbanet Analyse vil i sin helhet inngå i divisjonen for Analyse, plan og landskap, som ledes av Randi Birgitte Svånå.  

Asplan Viak som lokal samfunnsaktør

Våre markeder, bransje og samfunnet rundt oss er i sterk endring. Som framsynt kompetansebedrift som skal ligge i forkant, har vi derfor foretatt endringer i hvordan vi er organisert. Den største endringen skjer under konsernledelsen. Her går vi fra nasjonale fagavdelinger til fem geografiske, tverrfaglige regioner.

- Det er opprettet 12 nye lederstillinger i regionene som vil forankre marked, oppdrag og ledelse i mye større grad lokalt, forteller Tørstad.

- På den måten kommer vi tettere på våre kunder og får en helhetlig forståelse for deres utfordringer og behov. Sammen vil vi dermed være bedre rustet til å utvikle de varige og bærekraftige løsningene vårt samfunn behøver, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.

Relatert innhold

Møt fremtidens Asplan Viak!
Nyhet

Møt fremtidens Asplan Viak!

Les mer
Slottsparken er studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre. Foto: Pixabay
Nyhet

Urbant landbruk i Slottsparken

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, rapporterer heldigitalt på et godt år for selskapet. Foto: Nina Rangøy
Nyhet

Asplan Viaks års- og bærekraftsrapport 2019

Les mer
Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Byggingen av Manglerud bad i gang

Les mer