Nyhet 12.02.20

Asplan Viak styrker miljø- og naturkompetansen

Som naturforvalter i Asplan Viak vil oppgavene variere i alt fra overordnet planlegging, kartlegging til oppfølging i gjennomførings- og driftsfasen. Noe for deg? Foto: Asplan Viak
Som naturforvalter i Asplan Viak vil oppgavene variere i alt fra overordnet planlegging, kartlegging til oppfølging i gjennomførings- og driftsfasen. Noe for deg? Foto: Asplan Viak

Nå leter vi til lands og til vanns etter engasjerte eksperter i miljø- og naturmangfold i ferskvann, marint og på land.

Som tverrfaglig rådgivningsfirma gjennomfører Asplan Viak en rekke oppdrag der naturfaglig spisskompetanse utgjør en svært viktig del av prosjektene.  Vi har mange spennende oppgaver for tiden, og søker derfor etter limnolog/ferskvannsbiolog, marinbiolog, hydrogeolog og en naturtypekartlegger for å supplere etablerte fagmiljøer og utvide vår faglige bredde.  

Asplan Viak er et av landets største rådgivningsmiljøer med en bred tverrfaglig sammensetning fordelt på 31 lokasjoner rundt om i landet. 

 

 

Relatert innhold

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Østensjø detaljprosjekt – Turvei og klopp ved Østensjøvannet

Les mer
Avdalsfossen: I kuldeperiopder fryser vannspruten fra fosser til is i soner nær fossen, noe som gjør at det dannes åpne og eng-aktige soner fordi vedaktige planter ikke klarer isleggingen. I Norge er naturtypen vurdert som sårbar, hovedsakelig fordi mange elver, og dermed fosser, får redusert vannføring i forbindelse med vannkraftutbygginger. Foto: Per Gerhard Ihlen
Nyhet

Asplan Viak involvert i arbeidet med norsk rødliste for naturtyper 2018

Les mer