Nyhet 08.01.19

Asplan Viak setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Asplan Viaks forståelse av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak
Asplan Viaks forståelse av sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak

- Vi mangler et tydeligere sosialt fokus i planleggingen og det å kunne ha en mer analytisk/systematisk tilnærming til sosial bærekraft i by- og boligmiljøer, sier Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak.

Rådgiverne fra Plan, May Britt Hernes og Karoline Birkeli-Gauss, tok i høst initiativ til et internt FoU-prosjekt (forskning og utvikling) som har til hensikt å utforske eksisterende og nye metoder som skal anvendes i by- og stedsutvikling. Målet er å sikre en sosialt bærekraftig utvikling og identifisere konkrete grep som kan ivareta sosial bærekraft på et sted som står seg over tid. Hvilken rolle kan planleggingen spille her?

 

- Vårt mål er å bli mer etterrettelige når vi snakker om sosial bærekraft og vise at vi har denne dimensjonen med i måten vi løser prosjektene våre på, sier May Britt Hernes som er fagsjef for Samfunnsplanlegging og analyse i Asplan Viak avdeling Bergen.

Til venstre: May Britt Hernes, fagsjef for Samfunnsplanlegging og analyse i Asplan Viak. Til høyre: Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak.
Til venstre: May Britt Hernes, fagsjef for Samfunnsplanlegging og analyse i Asplan Viak. Til høyre: Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak.
Del artikkel

Kontakt

Karoline Birkeli-Gauss
Analyse, plan og landskap øst
Oslo
+47 975 01 786

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer