Nyhet 10.12.19

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak har vært engasjert av Bergen kommune for å vurdere muligheter for et kollektivsystem for bybåt sentralt i Bergen, og har sett på konsepter for ruter og tekniske løsninger. Båten skal være et virkemiddel for å skape en grønn storby.

 

– Reisende i Bergen vil i fremtiden kunne gå om bord i en elektrisk katamaran som krysser Byfjorden. For mange vil det kunne være raskere enn både bil og dagens kollektivtilbud, sier rådgiver Steinar Onarheim i Asplan Viak.

 

Fire foreslåtte ruter

I utredningen foreslår Asplan Viak fire alternativer for ruter sentralt i Bergen, og anbefaler å starte med en direkterute mellom Laksevåg og Nøstet i første fase. Erfaringene fra denne fasen vil kunne avgjøre hvordan en skal utvide konseptet i neste fase, for eksempel om en skal øke frekvensen på eksisterende rute eller utvide med flere anløp.

 

Endringer i reisevaner

For beregning av kundegrunnlaget er det tatt utgangspunkt i dagens trender, ny teknologi og endringer i reisevaner.

 

– Økt bruk av bysykkel og mikrokjøretøy, for eksempel sparkesykkel, gjør at flere kan nå anløpsstedet innen rimelig tid, sier Onarheim.  

 

Det at mange mikrokjøretøy, sykler og lastesykler er elektriske, gjør også at en har utvidet kriteriene og analyseforutsetninger sammenlignet med det som ofte er vanlig innen planlegging i dag – blant annet fordi man enkelt kan ta med slike fremkomstmiddel om bord i bybåten. Nye apper bidrar også til å øke mulighetene for overgang fra båten til annen kollektivtransport eller andre kjøretøy.

 

Flytende båtterminal

I rapporten er det sett på ulike tekniske løsninger for båt og terminal, med vekt på lave miljøutslipp og det som best kan betjene de foreslåtte rutealternativene og det beregnede passasjergrunnlaget.

 

Anbefalingen er en båt på ca. 22-24 meter med katamaranskrog og elektrisk fremdrift. I forslaget er det også en flytende båtterminal med hurtiglading fra et innebygd batteri. Den vil være universelt utformet og gjøre det komfortabelt å gå om bord – også for de som har med sykler, rullestoler, barnevogner og liknende. En flytende terminal vil også være relativt enkel å flytte til andre anløpssteder.

 

Kontakt

Steinar Onarheim
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 934 08 068

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer