Nyhet 29.08.19

Asplan Viak sentral i arbeidet med Noreg sitt første UNESCO biosfæreområde

Meiner alvor: Asplan Viak jobbar for berekraft både lokalt og nasjonalt. Foto: Rita Sæle Langeland
Meiner alvor: Asplan Viak jobbar for berekraft både lokalt og nasjonalt. Foto: Rita Sæle Langeland

Asplan Viak har lang erfaring med å jobbe med berekraft i mange ulike prosjekt, og skal no leie strategiprosessen for Noreg sitt første UNESCO biosfæreområde i Nordhordland.

 

UNESCO si verdsarvliste er velkjend, og UNESCO sitt biosfæreprogram er ein parallell til dette. Men i motsetnad til verdsarven er ikkje målet å verne biosfæreområda, men å bruke og utvikle dei på ein berekraftig måte. Utnemninga av Nordhordland er viktig både lokalt og nasjonalt og blir sentral i arbeidet med å følgje opp FN sine berekraftsmål.  

Kva er eit biosfæreområde?

Det er ikkje nødvendigvis enkelt å forstå kva eit biosfæreområde er, og kva nytte kommunane, næringslivet og innbyggarane vil ha av satsinga. For å få til ein god oppstart for biosfæreområdet er det sentralt å utvikle ein strategi for arbeidet.

Det skal bli veldig spennande å få vere ein del av dette arbeidet, seier May Britt Hernes, som er oppdragsleiar for prosessen og jobber ved Asplan Viak sitt kontor i Bergen.

Eit biosfæreområde er eit avgrensa geografisk modellområde som pliktar seg til ei framtidsretta og berekraftig utvikling. Målet er å forbetre forholdet og balansen mellom menneske og miljøet dei lever i, gjennom å ta vare på biologisk mangfald og naturressursar, fremje økonomisk utvikling og sikre ei god samfunnsutvikling.   

Kartfortelling blir viktig verktøy

Det er eit team frå Asplan Viak sitt kontor i Bergen som skal involvere, engasjere og informere om biosfæreområdet. Gjennom fem medverknadsmøter og arbeidsverkstad hausten 2019 skal dei bidra til å skape lokalt engasjement og få på plass viktige strategiar og tiltak for å sikre ein god start for Nordhordland biosfæreområde.

Se kartfortellinga vår (StoryMap) om prosessen her. Ho kjem til å bli brukt som eit viktig formidlings- og medverknadsverktøy gjennom heile prosessen.

 

Kulturlandskap og lokal matproduksjon

For Nordhordland betyr deltaking i programmet auka forskingsaktivitet, satsing på ny og grønare næringsutvikling, eit løft for reiselivet og deltaking i EU-prosjekt. Biosfæreprogrammet vil støtte opp om lokale prosjekt som for eksempel kan ta vare på kulturlandskapet og auke lokalmatproduksjonen.

Det er elleve kommunar som til saman utgjer Nordhordland biosfæreområde: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Øygarden kommunar.

 

Kontakt

May Britt Hernes
Analyse, plan og landskap vest
Bergen
+47 416 88 169

Relatert innhold

Ingrid Hjorth, Mie Fuglseth, Haakon Haanes og Michael Myrvold Jenssen er Asplan Viaks deltakere på Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP). Foto: Asplan Viak
Nyhet

Utvikler morgendagens bærekraftledere med nytt innovasjonsprogram

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad (til venstre), administrerende direktør Asplan Viak, Stine Torjusen Nygaard, Daglig leder Klimapartnere Viken og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, Fylkesråd for Plan, klima og miljø Viken. Foto: Klimapartnere Viken
Nyhet

Asplan Viak er første Klimapartner i Viken

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer
Asplan Viak støtter årets TV-aksjon og oppfordrer deg til å gjøre det samme!  Bente Haukland Næss (til venstre), leder for Miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak og  Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Norge. Foto: Marie Knive
Nyhet

Asplan Viak er bøssebærer i årets TV-aksjon

Les mer