Nyhet 26.03.20

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

Asplan Viak og MAD Arkitekter har sammen med Probiz og Casagrande Laboratory fått prestisjeoppdraget med planlegingen av «ny bydel Dokken» i Bergen. Illustrasjon: MAD Arkitekter
Asplan Viak og MAD Arkitekter har sammen med Probiz og Casagrande Laboratory fått prestisjeoppdraget med planlegingen av «ny bydel Dokken» i Bergen. Illustrasjon: MAD Arkitekter

Asplan Viak og MAD Arkitekter er sammen med Probiz og Casagrande Laboratory valgt ut til å utarbeide parallelloppdrag for transformasjon av «ny bydel Dokken» i Bergen.

Med toppscore på oppgaveforståelse, teamsammensetting og kompetanse ble vi valgt ut for dette oppdraget i konkurranse med 23 andre dyktige team.

Vi utgjør dermed ett av totalt tre team som har fått det ærefulle oppdraget å planlegge den nye bydelen. De to andre teamene som er valgt ut er ledet av Åf Advansia AS og Tredje Natur.

 

Bærekraftig bydel for folket

Godshavnen på Dokken skal flyttes ut av Bergen sentrum, noe som vil frigjøre et areal på omlag 250 daa sentralt i byen til byutviklingsformål.

- Kommunens ambisjoner er svært høye, og de ønsker å utvikle en levende sentrumsbydel som legger til rette for økonomisk-, miljømessig, og sosial bærekraft. Det innebærer at vi blant annet skal se på hvordan kommunen best mulig forvalter eiendommene på Dokken, og dermed sikre en fornuftig bruk av fellesskapets ressurser inn mot en helhetlig og god by- og samfunnsutvikling, sier Asplan Viaks fagansvarlige for byutvikling Erling Ekerholt Sæveraas. Sæveraas er prosess- og oppdragsleder for teamet.

- Dette er en oppgave vi ser svært frem imot å løse sammen med Bergen kommune.

Fra før er Asplan Viak delaktig i flere store byutviklingsoppdrag i regionen, blant annet i planoppdraget for utformingen av Torget og Bryggen i Bergen og Bybanen.

 

Havsnære «Herlighetsverdier»  

Grupperingen bygger videre på gode relasjoner med MAD Arkitekter og Probiz fra det selvinitierte prosjektet «Visjon Dokken». I tillegg deltar Marco Casagrande fra Casagrande Laboratory som underviser på Bergen arkitektskole med et unikt perspektiv på byutvikling.  

- Vår visjon er å bygge en bydel som gir oss en ny måte å oppleve fjorden på, som kan samle et internasjonalt fagmiljø knyttet til havnæringen i den marine klyngen og gi byen en ny tomt til Akvariet, forteller Sæveraas.

Teamet tror på at Dokken kan romme flere nye nabolag med unike kvaliteter, og samtidig videreføre havnedriften knyttet til turisme.

- Dokken har plass nok til å romme det meste en bydel selv trenger av kulturtilbud, skoler, barnehager, parker, kiosker på hjørnet og gårdsrom. I tillegg til herlighetsverdier som et nytt sjøbad hvor man kan nyte solnedgangen over Askøy, rause gatesnitt og attraktive byrom, mener Erling Ekerholt Sæveraas.

Kontakt

Erling Ekerholt Sæveraas
Analyse, plan og landskap sør
Arendal
+47 934 58 440

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Ingrid Hjorth, Mie Fuglseth, Haakon Haanes og Michael Myrvold Jenssen er Asplan Viaks deltakere på Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP). Foto: Asplan Viak
Nyhet

Utvikler morgendagens bærekraftledere med nytt innovasjonsprogram

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad (til venstre), administrerende direktør Asplan Viak, Stine Torjusen Nygaard, Daglig leder Klimapartnere Viken og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, Fylkesråd for Plan, klima og miljø Viken. Foto: Klimapartnere Viken
Nyhet

Asplan Viak er første Klimapartner i Viken

Les mer
Torsdag kan du se Asplan Viaks Rune Skeie på TED Countdown-scenen hvor han snakker om byplanlegging som en viktig faktor mot tap av biologisk mangfold. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak deltar på TED Countdown

Les mer