Nyhet 30.11.20

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak har utviklet et opplegg for gjennomføring av levekårsundersøkelser som raskt gir god oversikt over geografiske levekårsforskjeller i en kommune. En slik oversikt vil være nyttig for mange, ikke minst de nye storkommunene.

Hva er levekår? Levekår er et begrep som brukes om hvor godt eller dårlig en befolkning har det. Levekår påvirkes av en rekke ulike forhold. Fordi levekår ikke kan måles direkte må det gjøres en jobb med å definere og samle inn egnede indikatorer som måler det man er ute etter.

Om levekårsundersøkelser En levekårsundersøkelse kan inngå som en del av kartlegging av folkehelse og sosial bærekraft eller som kunnskapsgrunnlag ved revidering av kommuneplanen. Med noen tilpasninger kan opplegget også være egnet for å undersøke geografiske forskjeller i levekår på regionalt nivå, for eksempel for en gruppe mindre kommuner i samme region.

 

Asplan Viaks metode er basert på en rekke levekårsindikatorer for levekårssoner. Illustrasjon: Asplan Viak
Asplan Viaks metode er basert på en rekke levekårsindikatorer for levekårssoner. Illustrasjon: Asplan Viak
Del artikkel

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer