Nyhet 12.03.20

Asplan Viak jobber med parallelloppdrag for å utvikle Steinkjer sentrum

Illustrasjon: Foreløpig 3D-modell. Asplan Viak.
Illustrasjon: Foreløpig 3D-modell. Asplan Viak.

Asplan Viak er valgt ut som ett av tre team som skal utarbeide parallelloppdrag for utviklingen av Steinkjer sentrum. Vi har også en professor i sosiologi med i teamet vårt.

 

De siste årene har det vært stor byggeaktivitet i sentrum av Steinkjer og det er vedtatt flere store nye bygg og rehabilitering av gamle bygg. Kommunen skriver på sine hjemmesider at «Nye bygg gir ikke uten videre trivelige byrom», og påpeker at økt aktivitet gir utfordringer med økte transportbehov.   

Flere bydeler med ulik karakter

Steinkjer sentrum består i dag av flere bydeler med ulik karakter, der E6 og jernbane er sterke barrierer i sentrum. Kommunen har ambisjoner om å utvikle en mer bærekraftig by med fokus på grønn mobilitet og å knytte bydelene bedre sammen. Med på laget har Asplan Viak Aksel Tjora, som til daglig jobber som professor i sosiologi ved NTNU.

 

Utvikling av kollektivknutepunkt

Steinkjer er for tiden inne i en spennende utvikling, og viktige funksjoner som Fylkets hus, hotell og kulturhus skal finne sin riktige plass i sentrum. Utvikling av kollektivknutepunktet er også en viktig brikke i videreutvikling av Steinkjer.

 

Midtveisseminar

Ved midtveisseminaret 3. og 4. mars presenterte vi våre ideer så langt i prosessen. Vi har tatt utgangspunkt i gjenreisingsbyens unike kvaliteter og beliggenhet ved elva og fjorden. Vi fokuserer på samspillet mellom byens funksjoner, struktur og form og ønsker å sette mennesket i fokus. Vi tar utgangspunkt i hvor viktig det er med liv i gatene og ser på hvordan vi kan oppnå dette i Steinkjer.

 

Parallelloppdraget avsluttes med utstilling 12. mai.

 

Vi ser fram til det videre arbeidet med parallelloppdraget i utvikling av bygdenes by!

 

Kontakt

Lene Kristin Nagelhus
Analyse, plan og landskap nord/midt
Trondheim
+47 924 08 044

Relatert innhold

Kontrakten for planoppdraget med NTNUs campussamling ble signert denne uken. Asplan Viaks avdelingsleder Plan, Per Einar Saxegaard og Statsbyggs byggherredirektør, Marius Tunstad ser frem i mot et langsiktig samarbeid. Foto: Sissel Neksaa/Statsbygg
Nyhet

Asplan Viak er tildelt planoppgaven med å samle NTNUs campus

Les mer
Asplan Viak og MAD Arkitekter har sammen med Probiz og Casagrande Laboratory fått prestisjeoppdraget med planlegingen av «ny bydel Dokken» i Bergen. Illustrasjon: MAD Arkitekter
Nyhet

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

Les mer
Asplan Viaks digitale sykkelkart er har løyper for alle, enten det er søndagstur med familien eller du skal ut på langtur. Foto: BraBy
Nyhet

- Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!

Les mer