Nyhet 16.11.20

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak

GeoTermos lagrer solenergi fra sommeren til bruk om vinteren. Konseptet gikk helt til topps i miljøkonkurransen «Årets lokale klimatiltak 2020». Asplan Viak er stolt og glad for å ha deltatt med vår ekspertise innen grunnvarmefaget i dette banebrytende prosjektet.

– Årets klare vinnerprosjekt, der det lages et helt lokalt energisystem, sa styrelederen i KS Kommunesektorens organisasjon, Bjørn Arild Gram, da prisen ble overlevert digitalt på Zerokonferansen tirsdag 10. november.  

En brikke i fremtidens grønne puslespill Hovedkonseptet i GeoTermosen er sesonglagring av varme i borehull i fjell for direkte bruk i lavtemperatur varmedistribusjonsanlegg. GeoTermos er et eksempel på hvordan grunnvarme kan bli brukt sammen med andre fornybare energiformer, som en brikke i fremtidens grønne puslespill.

Dette er en teknologi som har stor overføringsverdi og som kan brukes i hele landet. Spesielt mulighetene for å hente ut sommerlagret varme om vinteren og redusere effekttoppene. Vi kan bruke GeoTermosen som et lokalt termisk batteri, også på de kaldeste vinterdagene.

GeoTermosen blir nå fulgt opp i forskningsprosjektet RockStore der Asplan Viak er en aktiv partner sammen med blant annet Drammen Eiendom. Her er videreutvikling og oppskalering av teknologien for store sesongvarmelagre sentralt.

Fakta:

Oppdragsgiver: Drammen Eiendom KF

Leveranse: Konseptstudie Enova, prosjektbeskrivelse og søknad om investeringsstøtte fra Enova, og forundersøkelser.

Fag i prosjektet: Grunnvarme, energi og miljø

Tidsrom: 2017-2018

Kontakt

Randi Kalskin Ramstad
Infrastruktur nord/midt
Stjørdal
+47 975 13 942

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer