Nyhet 03.09.20

Asplan Viak blir partner i Grønn by

Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak
Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak satser stort på energi og klima og det er derfor naturlig for oss å bli partner i Grønn by.

 

Grønn by er en stiftelse som holder til i Stavanger-regionen og jobber for bærekraft og miljøbevissthet både i offentlig og privat sektor. Medlemmene er sentrale entreprenørselskaper, eiendomsselskaper og områdeutviklere.

 

– Samfunnsbygger med bred kompetanse – Ved å få Asplan Viak med som partner i Grønn by, øker vi den samlede kompetansen i partnerskapet innen mange ulike felt som har betydning for økt bærekraft, sier daglig leder i stiftelsen Grønn by Elin Schanche.

– Jeg oppfatter Asplan Viak som en samfunnsbygger med bred kompetanse innen veldig mange ulike disipliner knyttet til samfunnsutvikling. Vi gleder oss til samarbeidet, sier Schanche.

 

Bidra gjennom Stavanger-kontoret – Vi gleder oss også veldig. Grønn by er en pådriver i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og vi ser store muligheter gjennom samarbeidet med dem, forteller energirådgiver i Asplan Viak Magni Fossbakken.

 

Frokostseminarer og webinarer  

Det er planlagt frokostseminarer og webinarer i Grønn by-regi i tida framover. 

 

Aktuelle temaer for Asplan Viak å løfte fram vil være blant annet Klimakost, Asplan Viak sitt egenutviklede verktøy der aktørene kan få beregnet klimafotavtrykket sitt, og sirkulær økonomi, hvor vi ligger i front innen ombruk av materialer i byggebransjen. Vi er blant annet med i prosjektet i Kristian Augusts gate 13, som er Oslos første fullskala ombruksbygg.  

– Vi har jo et avdelingskontor i Stavanger og kan bruke energi- og miljøkompetansen vi har på tvers i selskapet, i Stavanger-regionen, sier Fossbakken. 

 

Kontakt

Magni Fossbakken
Arkitektur og bygg midt
Trondheim
+47 920 46 402

Relatert innhold

<p>Norheimsund sommersituasjon</p>
Prosjekt

Nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Norheimsund

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
<p>Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak</p>
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer