Miljøregnskap avfall

VERKTØY OG PROGRAMVARE

Verktøyet er nyttig for aktører som ønsker å sette opp et miljøregnskap for et prosjekt, samlet for en tidsperiode, eller generelt utforske miljøregnskapet til ulike avfallsfraksjoner og behandlingsformer, under forskjellige forutsetninger.

Ved å legge inn mengder med avfall som går til ulike typer avfallsbehandling, samt transport-, drivstoff- og energibruk, får man beregnet miljøpåvirkning innenfor flere kategorier.

 

I verktøyet kan man enkelt legge inn:

  • Mengder av ulike avfallstyper som sendes til hhv. deponi
  • Materialgjenvinning
  • Energigjenvinning

 

I tillegg legges det inn nødvendig logistikk og eventuelt forbruk av strøm eller drivstoff. Det er lagt inn fleksibilitet for å kunne justere på underliggende forutsetninger i regnskapet, som for eksempel strøm-miks, fjernvarmemiks mm.

 

Det presenteres resultater for klimapåvirkning, med to ulike forutsetninger knyttet til klimaeffekten av CO2-utslipp fra biomasse, i tillegg til primærenergi, smogdannelse, partikler og menneskelig toksisitet.

 

Verktøyet er brukervennelig og løsningen er laget i SimaPro Share & Collect, som er en web-basert add-on til LCA-programvaren SimaPro. Underlagsdata for utslipp fra avfallsbehandlingsprosesser, transport m.m. er i stor grad bygget på LCA-databasen Ecoinvent. Dette sikrer at det er enkelt å oppdatere løsningen, og at alle brukerne i løsningen bruker samme dataunderlag. 

 

 

Løsningen tilbys til alle aktører innen feltet:

  • Avfallsselskaper
  • Kommuner
  • IKS
  • Samt andre interessenter

 

Verktøyet vil være tilgjengelig for alle som ønsker tilgang til et enkelt verktøy for å utføre miljøregnskap for avfall og gjenvinning. Tilpasninger er mulig.

 

For mer informasjon om betingelser ta kontakt med Christian Solli eller fyll inn skjemaet (til høyre) så tar vi kontakt.

 

Pris abonnement (eks MVA) 

Pris for første bruker: 10 000,-

Bruker 2 – 10: 2000,- per bruker

Bruker 11 – : 1000,- per bruker

Oddbjørn Dahlstrøm Andvik
Energi- og Miljørådgiver (LCA), Arkitektur og bygg øst
T: +47 930 54 418
E: oddbjorn.dahlstrom@asplanviak.no

Alexander Borg
Rådgiver, Energi og Miljø, Arkitektur og bygg øst
T: +47 482 07 849
E: alexander.borg@asplanviak.no