klimagassregnskap for bygg og områder

Asplan Viak har et av landets sterkeste fagmiljøer innen helhetlige miljøvurderinger og klimagassberegninger.
 

Vi mener at verdien av klimagassberegninger ikke ligger i tallene og verktøyet alene, men i analysen som gjøres.
 

Vi tilbyr derfor klimagassberegninger for bygg som en helhetlig rådgivningstjeneste, og bruker vårt egenutviklede verktøy ByggLCA.
 

Verifisert for bruk i BREEAM
Verktøyet er verifisert for bruk i BREEAM-prosjekter og rangert til full score (2 credits + exemplary credit):
 

• 5 miljøpåvirkningskategorier
• Alle livsløpsfaser i henhold til EN15804
• Alle bygningsdeler i henhold til BREEAM-NOR Mat01 og NS3451 (inkludert tekniske systemer og utendørs)
 

Anbefaler materialvalg og løsninger
Vi gjør analyser på alle nivåer i Norsk standard for klimagassberegninger (NS 3720).
 

Videre kan vi bruke resultater fra klimagassberegningene aktivt inn i prosjekteringen for å anbefale materialvalg og løsninger som kan gi prosjektet lavest mulige utslipp av klimagasser.
 

Klimapåvirkning på områdenivå
Asplan Viak har også en egenutviklet metodikk for å vurdere klimapåvirkning på områdenivå, med verktøyet OmrådeLCA. Med dette verktøyet kan vi vurdere hvordan plasseringen av ett eller flere bygg påvirker klimagassutslipp over livsløpet, når materialbruk, energi og transport sees i sammenheng.
 

OmrådeLCA passer spesielt godt for vurdering av klimagassutslipp i områdeutvikling, for planfaser før fastsatt reguleringsplan.

Liv Bjørhovde Rindal
Siv. ing. / gruppeleder, Arkitektur og bygg øst
T: +47 959 74 948
E: liv.rindal@asplanviak.no