Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder. Kurset 2019 avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Bærekraftige og urbane hydrologiske systemer Oslo  17.06.19

  I forbindelse med Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 holder Norsk Vannforening heldagsseminar om bærekraftige og urbane hydrologiske systemer.

  Asplan Viak foredragsholder

  Kim Haukeland Paus fra Asplan Viak, Vann og miljø, holder foredraget “Stormwater management / Holistic approach”

  Mer informasjon
   
 • Solceller og bærekraft Oslo  19.06.19

  I samarbeid med forskningssenteret for «Sustainable Solar Cell Technology» SuSolTech arrangerer Solenergiklyngen en bærekraftsdag.

  Hva skjer med reguleringer innen bærekraft? Hvordan arbeider solcelleprodusenter med bærekraft? Hvordan kan din bedrift gjøre en bærekraftsvurdering? Dette og mer kan du få svar på på SuSolTech og Solenergiklyngens bærekraftsdag.

  Asplan Viak foredragsholder

  Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm fra Energi og miljøavdelingen i Asplan Viak holder foredraget “Bærekraftsvurderinger – ulike verktøy for klimagassregnskap”

   

  Mer informasjon
   
 • PLAN 2019 - involvering og samspill Oslo  29.08.19

  Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder. Seminaret arrangeres av Tekna.

  Asplan Viak foredragsholder 

  Geir Egilsson, arkitekt/byplanlegger i Asplan Viak, holder foredraget “Byen, teknologien og mennesket”.

   

  Mer informasjon
   
 • "Fagkveld: Livsløpsbyen"- i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019   05.09.19
 • "Arkitekturkvalitet i et lengre perspektiv" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  17.10.19