Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder. Kurset 2019 avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Webinar: Fleksibel energi i morgendagens nabolag Webinar  29.09.20
 • Digital workshop: Hvordan kan vi bli bedre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning? Webinar  12.10.20
 • KåKåNomics 2020 Haugesund  19.10.20

  Er bil og fly framtiden for Haugalandet? John Sverre Rønnevik, senior rådgiver samferdsel i Asplan Viak deltar i debatt.

  Ferjefri E 39 – Rogfast og Hordfast – har vært kampsaker for Haugalandet i mange år. Det samme gjelder en bedre forbindelse østover. En oppgradering av E 134 til hovedstamvei mellom Østlandet og Vestlandet vil plassere Haugalandet i en nøkkelposisjon.

  Samtidig kjemper regionen for å beholde flyplassen på Helganes, som er under press etter at flytrafikken er blitt kraftig redusert på grunn av koronapandemien.

  Hvor avgjørende er disse samferdselstiltakene for den økonomiske utviklingen på Haugalandet? Hvilke er i så fall viktigst? Med bompengeprotestene i friskt minne – finnes det en grense for hvor mye vi kan satse på nye veier og tunneler? Hvordan passer dette med miljø- og klimapolitikken? Finnes det alternative utviklingsstrategier som vi heller bør velge?

  Professor i regionaløkonomi ved Høgskulen på Vestlandet, Inge Heldal Thorsen, innleder til debatt.