Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder. Kurset 2019 avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • "Arkitektur som varer" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  17.10.19
 • Teknologidagene 2019 Trondheim  23.10.19

  Under Teknologidagene samles Norges fremste fagmiljø fra næringsliv, forskningsinstitutter, offentlig forvaltning og akademia for å diskutere nye forskningsresultater innen veg- og transportområdet. Gjennom fellessamlinger, dedikerte fagsesjoner og en spennende utstilling formidles oppdatert fagkunnskap, samtidig som øynene er rettet mot fremtidige utfordringer!

  Ingunn Ellis fra Asplan Viaks datterselskap Urbanett Analyse skal holde innlegg om reisevaner og omfanget av sykling.
   

  Mer informasjon
   
 • RIFs Høstkonferanse 2019 Oslo  29.10.19

  RIFs Høstkonferanse finner sted på Sentralen i år. Tema er Fremtidens krav og muligheter for BAE-næringen. Hvilke krav og muligheter har næringen sett i lys av økende digitalisering og bærekraftig utvikling? Hvordan kan næringen bidra til å nå viktige samfunnsmål? Hva er de vellykkede casene? Hvordan skal næringen være relevant for kundene våre fremover?

  Asplan Viak foredragsholder

  Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør Plan og Arkitektur, i Asplan Viak skal i samarbeid med Finn Hobbesland fra Nye Veier, holde foredraget “Norgesrekord i planlegging”. 

  Mer informasjon
   
 • Kurs NAL: Design for demontering og ombruk Oslo  05.11.19

  For å kunne gjenbruke et bygg i dag, eller komponenter av et bygg i fremtiden må vi være bevisst på de valgene vi tar i dag, både når det gjelder form, bæresystemer, materialer og tekniske løsninger.

  På kurset får du lære om de viktigste prinsippene knyttet til design for demontering. Du vil også av eksempler på ombruk av bygningselementer fra eksisterende bygg i rehabilitering og nybygg. Dette vil foregå både gjennom en teoretisk tilnærming, og gjennom praktiske eksempler. Vi har invitert eksperter, forskere og arkitekter til å bidra med sin kunnskap, erfaringer og prosjekteksempler.

  Anne Sigrid Nordby, arkitekt, Asplan Viak (TBC) holder innledning.

  Mer informasjon
   
 • Frokostmøte: Oslo metropolitan area Oslo  19.11.19

  Oslo Metropolitan Area holder frokostmøte "Ekte frokostmøte: Flere boliger i førsteetasjen"

  Aasne Haug fra Asplan Viak er en av innlederne ved møtet. 

  Mer informasjon