Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

Håvard Bergsdal
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 922 33 473
E: havard.bergsdal@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Frokostseminar: "120.000 innbyggere i Tromsø!" - Hvordan legge til rette for en bærekraftig byutvikling, og fortetting med kvalitet? Asplan Viak, Rådhusgata 3, 9008 Tromsø  18.01.18
 • Frokostmøte: Overvann og flom Asplan Viak, Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen  25.01.18
 • Lokale geomatikkdager i Hordaland 2018 Bergen  05.02.18 - 06.02.18

  GeoForum Hordaland i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune arrangerer Lokale Geomatikkdager. Arrangementet er det største møtepunktet i Hordaland for ansatte i statlige og kommunale etater og private firma som arbeider innenfor geografisk informasjon og kart tema.

  Asplan Viak foredragsholder

  Christopher H. Strutz, Asplan Viak Internet, skal holde foredraget “Analyse med bruk av "open source" - Hvilke muligheter ligger i dette? – QGIS” 

  Mer informasjon
   
 • GeoTek 2018 Oslo  14.02.18 - 16.02.18

  GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi.

  Kart og geografisk informasjon er rundt oss hele tiden. Fra appen du bruker til å finne ut hvilken vei som er raskest å kjøre, til løsninger som beregner muligheter for flom - og satelittdata som kan forutsi klimaendringer.

  Dette og mye mer får du høre om på GeoTek. Hvordan kombinere geografisk informasjon med data i dagens kraftige teknologiutvikling? 

  Asplan Viak foredragsholder

  Trygve Andresen, planlegger, fra Asplan Viak skal holde foredrag. 

  Mer informasjon
   
 • Climate 2018 New York, USA  23.05.18 - 24.05.18

  5th World Conference on Climate Change and Global Warming. Theme: Abrupt Impacts of Climate Change.

  Julie Lyslo Skullestad, rådgiver Energi og miljø, Asplan Viak, er foredragsholder.

  Mer informasjon