Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder. Kurset 2019 avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • The North West Ålesund  23.04.20 - 25.04.20

  En konferanse for Bærekraftig Regionutvikling.

  Asplan Viak er medarrangør sammen med ITS Norge for en av sesjonene. Vi deltar i paneldebatt og med flere foredrag. 

  Mer informasjon
   
 • Halvdagsseminar i Bergen: Klimakrav i offentlige anskaffelser KLPs lokaler, Zander Kaaes gate 7, Bergen.  08.05.20
 • Bærum Næringsråd: Klimakrav i offentlige anskaffelser Sandvika  13.05.20

  Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. Hvordan gjøres dette i Bærum og hvilke verktøy finnes?

  I samarbeid med Asplan Viak inviterer Bærum Næringsråd en praktisk, lærerikt og inspirerende næringslivsfrokost rundt håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser med fokus på Bærum.

  Hovedtemaene vi vil ta for oss er anskaffelser innen bygg/anlegg og transport. Vi vil også se på det rettslige handlingsrommet ved bruk av klima som tildelingskriterium.

  Det vil bli innlegg fra Asplan Viak, Bærum kommune og advokater.

  Hold av datoen og meld deg gjerne på allerede nå!
  Invitasjon med agenda og mer informasjon om foredragsholderne kommer senere.

  Vi inviterer til enkel frokost og mingling fra kl. 08:00. Foredragene er fra kl 08:30 – kl 10:30. Arrangementet er gratis for medlemmer av Bærum næringsråd.

  Mer informasjon
   
 • Den nasjonale sykkelkonferansen 2020 Stavanger  24.05.20 - 26.05.20

  Vi lever i en tid som krever endringer, nå! I verden – i Norge – i byen din – i gaten din – i familien din – i deg. Som et miljøvennlig, helsefremmende, billig og effektivt transportmiddel, i en stadig mer urbanisert verden er sykkel en sentral del av denne endringen. Bli inspirert av erfaringer fra inn- og utland, og la oss bevege Norge!

  Asplan Viak foredragsholder

  “Vegnormaler og regelverk – Bidrar dagens regelverk til at sykkeltrafikken kan øke i tråd med målene? Er vegnettet som tilbys syklende, godt nok? Og er vegnormalene gode nok? Hva gjør vi når sykkeltrafikken øker i tråd med målene?”

  v/ Trond Berget, seniorrådgiver i Asplan Viak og initiativtaker til Sykkelbynettverket

   

  Mer informasjon