Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

Håvard Bergsdal
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 922 33 473
E: havard.bergsdal@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Open House Oslo 2018 Oslo  22.09.18

  Open House Oslo byr på arkitektur og hageanlegg 22. – 23. september 2018. Vi inviterer Oslos befolkning til å se innsiden av byen, ca hundre arkitektoniske mesterverk. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

  Lørdag 22. september ønsker Asplan Viak å vise frem Kongens gate 1 - vårt fine kontor i Kvadraturen,

  og Deichmans gate og Wilses gate – vinner av landskapsarkitekturprisen 2018.

  Mer informasjon
   
 • Tre-Betong Samvirkedekker 2.0: Praksisrapport fra byggeplass Asplan Viak, Kongens Gate 1, Oslo, Norway  27.09.18
 • 54th ISOCARP Congress Bodø  01.10.18 - 05.10.18

  Cool planning: Changing Climate & our urban future.

  Asplan Viak contributor

  Rune Skeie, landscape architect, Asplan Viak, will present:

  “URBAN ECOLOGY – Achieving sustainable urban development through multifunctional blue and green infrastructure” – Through urban projects on different scales, from development of districts (XXL) to blue and green roofs (S). Skeie shows that a key to achieve sustainable urban development may be to consider the city as an ecosystem.

  Mer informasjon
   
 • Foodscape 2018 Norges Varemesse, Lillestrøm  10.10.18 - 11.10.18

  Foodscape er for deg som jobber profesjonelt med mat og drikke og som er opptatt av at det som selges eller serveres skal være godt for kroppen og for miljøet, aller helst norskprodusert og selvsagt god på smak. Med Foodscape settes  bærekraft på menyen, både i restaurantene, hotellene, kantinene, institusjonene, på bensinstasjonene, i dagligvarehandelen og andre steder det serveres eller selges mat, og hos mat- og drikkeprodusentene selvsagt. Foodscape er en norsk satsning, for å samle hele næringen rundt temaet bærekraftig verdiskapning – fra hav og jord til bord, og de store bransjeorganisasjonene står bak oss. Foodscape skal legge til rette for økt kompetanse og samarbeid på tvers gjennom å vise frem gode eksempler på bærekraftstrategi, produktutvikling og nye samarbeidsmodeller. Vi ønsker å løfte og inspirere deltakerne til å sette tydelige bærekraftmål for egen virksomhet og til å kunne utvikle konsepter som gjør bærekraft til konkurransekraft.


  Asplan Viak foredragsholder
  Erik Skontorp Hognes, seniorrådgiver Energi og miljø, i Asplan Viak skal snakke om: 

  - Nye EU krav, det manglende livssyklusperspektivet blant norske aktører og bruk av klimaregnskap som markedsstrategi.
  Med økende krav om å dokumentere miljøfotavtrykk i EU, en økende utfordring med eksport av ferske råvarer i et klimaperspektiv og endret kundeadferd - stilles det stadig økende krav til norske produsenter og deres kunnskap rundt LCA. Erik Hognes guider deg til hva den nye regulative virkeligheten blir, hvordan du som produsent eller leverandør kan tilpasse deg denne, og hvordan klimabevissthet også kan utgjøre nye markedsmuligheter.

  Mer informasjon
   
 • Den kloke teknologi 2018 Fornebu  23.10.18 - 24.10.18

  "GeoForum - Organisasjon for geomatikk" arrangerer konferansen Den kloke teknologi 2018.


  Asplan Viak foredragsholder

  Anders Østmoe, Asplan Viak, skal holde foredraget “GIM, samhandling og maskinell analyse”
  - Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, som dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, som fysiske objekter og demografisk informasjon. Vi kan lage altomfattende modeller som er skreddersydd prosjektet man jobber i, og modellene kan brukes gjennom et helt livsløp, fra områdeutforming til forvaltning av veier, bygg og arealer. Dermed er det lagt til rette for å gjøre maskinelle analyser på modellen både i planfasen og bruke kunstig intelligens i utformingen av forslag til bebyggelse. Samhandling utvides til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser.

  Mer informasjon