Kurs

Vi arrangerer 2-dagerskurs i bruk av LCA-programvaren SimaPro. Disse er enten i form av felleskurs hvor flere firmaer deltar sammen, eller kurs som avholdes for en kunde. Kursene avholdes som regel i Oslo eller Sandvika, men på forespørsel kan vi også avholde dem andre steder. Kurset 2019 avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt.

Kurset forutsetter en viss kjennskap til LCA, og består for det meste av jobbing med å løse konkrete problemer i programmet.

Den første dagen gjennomgås LCA-metoden og programmets funksjoner, før man begynner å modellere et enkelt case.

På dag 2 modelleres mer kompliserte og realistiske case, og man tester ut mer avanserte funksjoner. Det er også mulig for brukerne å ta med egne problemstillinger og bruke dem direkte i kurset. Slik kan man få en kick-start på et nytt prosjekt!

Kursene er en fin anledning til å møte andre miljøfolk og diskutere LCA-relaterte problemstillinger.

 

Se kurskalenderen  for mer informasjon om når neste kurs arrangeres, eller ta kontakt gjennom skjemaet til høyre om du har spørsmål eller ønsker et eget kurs for din bedrift.

Kurs i miljørapportering

Vi planlegger også å tilby et spesialisert kurs i miljørapportering på organisasjonsnivå til bruk i miljøledelse. Dette kurset vil bli annonsert når det er ferdig utviklet.

Kurs skreddersydde miljøvurderingsverktøy

Særskilte kurs i å bruke skreddersydde miljøvurderingsverktøy, annonseres i de fora som er naturlige for det aktuelle verktøyet.

Hogne Nersund Larsen
Seniorrådgiver, Energi og miljø
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no

ANDRE ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Prosjekt Norge: Digital samhandling Kunnskapsarena - Tema BIM Sandvika  27.02.20

  Tema: Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

  Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM-leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital komme frem til en felles praksis?  Spesielt på små prosjekter – og særlig for «en-gangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM leveranser.  Her ønsker vi å sett i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass. Vi håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag 27. feb. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har – så forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshoper.

  Asplan Viak foredragsholder
  Innledende presentasjon av Asplan Viak ved Øystein Lystad.  Faglig presentasjon av KIM-prosjektet i BaneNOR.

  Mer informasjon
   
 • Planfagets historiske trender og noen frempek Sandvika  05.03.20

  Bærum kommune inviterer til seminaret «Planfagets historiske trender og noen frempek» torsdag 5. mars 2020, fra kl. 14.00.

  Asplan Viak foredragsholder

  Erik Plathe, seniorplanlegger i Asplan Viak deltar som foredragsholder på sesjonen “Tre perspektiver på byplanlegging”

   

  Mer informasjon
   
 • Halvdagsseminar i Bergen: Klimakrav i offentlige anskaffelser - Save the date KLPs lokaler i Bergen, Zander Kaaes gate 7.  13.03.20
 • Sjøfrontsstrategi for Bergen og bybåten (Den blå bybanen) Bergen  23.03.20

  I dette foredraget vil Bergen kommune og deres konsulenter fra Asplan Viak og Norconsult presentere Sjøfrontstrategien for Bergen og etablering av Bybåten (den blå bybane). Foredraget er åpent for alle.

  Mer informasjon
   
 • Tekna: Solenergi - fagdag Lillestrøm  23.03.20

  På Teknas fagdag om Solenergi ser vi på løsninger for det norske klima, hva virker, hvor godt virker det, hva finnes av løsninger for fremtidige solenergianlegg.

  Sentrale temaer for dagen: - Solenergi og lagringsløsninger - Solenergi og anvendelsesområder - Solenergi i nye byggeprosjekter - Sol og vind - Teknoloiogtrender.
   

  Asplan Viak foredragsholdere

  - Hvordan identifisere de mest lønnsomme prosjektene?

  • Solcelleanlegg
  • Solvarmeanlegg
  • Energilagring

  v/ Trygve Mongstad, seniorrådgiver solenergi, Asplan Viak AS
   

  - Solenergi i Norge og internasjonalt

  Hvordan vil fremtiden med solenergi se ut?

  v/ Peter Berhard, seniorrådgiver, Asplan Viak AS

  Mer informasjon