HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

KVARTALET NR. 2 2017

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

Hvordan bor vi i fremtiden?

Betraktninger fra en by- og stedsutvikler.

Hvor mange mennesker kan det bo i Oslo sentrum

Oslo skal fortettes. Alle prognoser og plangrep støtter opp under dette. Hvor veksten skal skje er i stor grad styrt av nylig vedtatt kommuneplan, hvor indre by er en viktig brikke. Det er overordnet mål om en bymessig utvikling, med fokus på kvalitet og bærekraft.

 

Les mer >>

Ønsker du å følge vårt nyhetsmagasin?
Registrer deg her:Herlighetsbyer og landsbyurbanisme

Drar man på tettstedskonferanser ser man foredragsholdere som viser eksempler fra byene. Småstedene skal lære, og gjennom ny kunnskap skape positiv vekst. En skal skape urbanisme. Attraktivitet. Identitet. Det er bra. Og det trengs. For de billige, enkle og til dels respektløse prosjektene vi innimellom ser i distriktene hjelper absolutt ikke.

 

Les mer >>Grønne tak gir grønne fordeler

Bruken av grønne tak blir stadig mer utbredt. I dag går utviklingen i retning av flerfunksjonelle tak: taket blir et oppholdsareal med lokal vegetasjon. Det pågår også for tiden flerfaglige drøftinger om hvordan vi kan konstruere tak som absorberer mer vann og hvordan dette kan kombinere det med solcellepaneler og vegetasjon.

 

Les mer >>Vi står ved et veiskille

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss. Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

Les mer >>Marvikssletta fra industri- til grønt bo-område

I prosjekteringen legges det bl.a. vekt på miljøvennlig materialbruk, lavt energiforbruk, sykkel som primært transportmiddel og et større innslag av grønt som estetisk bærende idé enn det vi har sett tidligere i området. Det legges også opp til større grad av delekultur og kollektive tilbud enn vanlig, med bl.a. sykkelverksted, hageboder, dyrking i felles takhager og grønne store takflater for opphold og lek.

 

Les mer >>Byøkologi i sentrum – HABITAT HAUS

HABITAT HAUS skal være en del av et mangfoldig kulturkvartal, og skal tilby boliger som bidrar til og forsterker kvartalets egenart. Dette er boliger som tilbyr fellesløsninger og fellesskap, som prioriterer miljøhensyn framfor komfort og som gir anledning til å tilpasse boligen ens egen livsstil. Det ligger til grunn for prosjektet at det finnes en etterspørsel etter slike boliger, og at gruppen av boligkjøpere som av økonomiske eller ideologiske grunner ønsker et alternativ til standardboligen er voksende.

 

Les mer >>