Høring/kunngjøring 16.03.21

Varsel om oppstart: Detaljregulering vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon i Fremmerholen - Ålesund

For mer informasjon og link for merknader gå til:

https://arcg.is/0PDHma0

 

Kontakt
Renate Giske
Analyse, plan og landskap nord/midt
Ålesund
+47 920 32 299
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Lerstadvegen 545
6018 Ålesund
Svarfrist 15.04.2021
Kommune Ålesund kommune
Saksnummer 20/25552-2