Høring/kunngjøring 25.03.21

Varsel om oppstart: Detaljregulering hyttefelt F23 - Fitjalia - Nysætervatnet

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-3, varslast det her oppstart av planarbeid for detaljregulering av hyttefelt F23 i Fitjalia ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune. PlanID: 15282021001

 

Naboar og grunneigarar blir varsla direkte via Altinn. Oppstartsvarselet kunngjerast i Sunnmørsposten og Nyss 26.03.2021. Oppstartsmeldingen vert og lagt ut på Sykkylven kommune si heimeside.

Kontakt
Renate Giske
Analyse, plan og landskap nord/midt
Ålesund
+47 920 32 299
Kontor Postadresse Asplan Viak AS
Lerstadvegen 545
6018 Ålesund
Svarfrist 30.04.2021
Kommune Sykkylven kommune
Saksnummer 15282021001